Κατά 204 πλοῖα μειώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν πλοίων

Κατά 204 πλοῖα μειώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν πλοίωνἝνα ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς καταστροφικῆς πολιτικῆς λαίλαπας τοῦ Πα-σοκ.

Κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο γίνονται εμφανή τα αποτελέσματα της καταστροφικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ να καταργήσει το ΥΕΝ πριν από περίπου δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ μείωση παρουσιάζει ο  υπό ελληνική σημαία στόλος αφού οι Έλληνες εφοπλιστές αλλάζουν νηολόγιο κάτω από την πίεση ενός μπαράζ  κυβερνητικών επιθέσεων σε έναν από τους δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια η ελληνική ναυτιλία έχει φέρει στην ελληνική οικονομία έσοδα άνω των 140 δις ευρώ. Και ενώ οι  Έλληνες βρίσκονται  στην πρώτη θέση διεθνώς με μερίδιο 8,70% του παγκοσμίου στόλου σε αριθμό πλοίων και 13,50% σε χωρητικότητα η ελληνική πολιτεία απόφάσισε πριν από δύο χρόνια να καταργήσει το ΥΕΝ με την κατάσταση να γίνεται κωμικοτραγική από τότε αφού από το 2009 έχει αλλάξει τέσσερις φορές το διοικητικό πλαίσιο  της ναυτιλίας δημιουργώντας μία καθόλου ευχάριστη ατμόσφαιρα στις σχέσεις κυβέρνησης –εφοπλισμού. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι από το 2009 ο αριθμός των πλοίων με ελληνική σημαία εκτοπίσματος άνω των 1000 dwt μειώθηκε από 1121 το 2009  στα 917 το 2011, δηλαδή κατά 204 πλοία. (defencenet.gr) 

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Κατά 204 πλοῖα μειώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν πλοίων

 1. Τὰ τρία μεγαλύτερα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ἐποχῆς ἐπικρατήσεως τοῦ ἐρυθροῦπρασινοκυανοῦ βορβόρου τῆς Θολοκουλτούρας εἶναι:
  ΕΓΚΛΗΜΑ 1ον. Ὁ νόμος 1083 τοῦ 1981. γνωστὸς καὶ ὡς ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ. Ἀξίζει νὰ διαβάσετε φίλοι μου τὸ φυλλάδιον τοῦ Σωτηρίου Σοφιανοπούλου ὑπὸ τὸν τίτλον ‘Ὥρα Μηξδέν” διὰ νὰ συνειδητοποιήσετε περὶ τίνος πρόκειται. Ἐγγκληματίας οἱ Κυανοί. Ὁ νόμος φέρει τὰς ὑπογραφὰς τῶν Ἔβερτ καὶ Παλαιοκρασσᾶ.
  ΓΚΛΗΜΑ 2ον: Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΝ ΓΑΛΑ..
  Ἐγκληματίας οἱ Πράσινοι. Ὁ κ. Σιμίτης ὡς ὑπουργὸς Γεωργίας εἶχε δεχθεῖ κατὰ τὴν διάρκειαν διαπραγματεύσεων εἰς τὴν Ε΅Ε διὰ τὰς ποσοστώσεις παραγωγῆς ἀγελαδινοῦ γάλακτος εἰς τὰς χώρας τῆς ΕΕ ὅπως Ἡ Ἑλλὰς παράγῃ ἑτησίως 750.000 τόνους ἐνῶ αἱ ἀνάγκαι ὑπερέβαινον τὰ 3.500.000 τόννους. Καὶ τοῦτο τὸ ὑπέγραψεν ὁ ἀθεόφοβος ἄνευ οὐδεμιᾶς διαπραγματεύσεως. Αἱ συνέπειαι ἦσαν καὶ εἶναι ἀπολύτως καταστρεπτικαὶ διὰ τὴν Ἑλληνικήν κτηνοτροφίαν.
  ΕΓΚΛΗΜΑ 3ΟΝ καὶ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΟΛΩΝ:Ἡ κατάργησις οὐσιαστικῶς τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας διότι τὸ μέγεθος τῆς Ἑλλάδος ἐκτείνεται ὡς ἐκεῖ ὅπου φθάνουν αϊ καρίναι τῶν πλοίων της καὶ συνεπῶς Ἑλλὰς ἄνευ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ εἶναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΕΛΛΑΣ. Ὅταν ἐπληροφορήθη ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ὅτι διὰ τὴν ἐγγραφὴν πλοίου εἰς τὰ Ἑλληνικὰ νηολόγια (νὰ ὑψώσῃ οὐσιαστικῶς Ἑλληνικήν σημαίαν) ἀπαιτοῦνται 30 ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ καὶ πέραν τοῦ ἑνὸς μηνὸς διαδικασίαι ἔπαθε παράκρουσιν ὁ ἄνθρωπος. Ἐπιθυμία καὶ στόχος του εἶναι νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ ὙΕΝ εἰς τὴν παλαιάν του θέσιν καὶ μακάρι νὰ τὸ ἐπιτύχῃ ὁ ἄνθρωπος.
  Ἐγκληματίαι οἱ Πράσινοι. Ἤθελα πολὺ νὰ ἀνοίξω τὸ κεφάλι τῶν ἀχαρακτηρίστων αὐτῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ὑπεβάθμισαν τὸ σημαντικώτερον διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς Ἑλλάδος Ὑπουργῖον, διὰ νὰ ἰδῶ τὴ ΣΚΑΤΑ περιέχει. Εἶμαι περίεργος.

Leave a Reply