Ἕνας 15χρονος μαθηματικός.

Ἕνας 15χρονος μαθηματικός.Ἡ χαρά μου ὅταν διαβάζω γιὰ ἐπιτεύγματα τῶν νέων μας, εἶναι ἀπερίγραπτη. 

Ἔχουν κάποιοι φροντίσει τόσο ἐπιμελῶς νὰ ἀποδομήσουν κάθε εἰκόνα αὐτοεκτιμήσεως ποὺ διαθέτουμε, ὡςτε σήμερα νὰ διασπιστώνουμε τὴν πλασματικὴ πνευματικὴ φτώχια ποὺ ἐπικρατεῖ γύρω μας.

Διότι, καὶ φωτεινὰ μυαλὰ ἔχουμε καὶ ἐκπληκτικοὺς ἐπιστήμονες καὶ μοναδικὰ ἐπιτεύγματα. Ἁπλῶς δὲν παρουσιάζονται, δὲν φαίνονται, δὲν προβάλλονται.

Συνεπῶς, παραμένοντας στὴν προσπάθεια ποὺ κάνουμε κάποιοι, πρὸ κειμένου νὰ κρατᾶμε μόνον τὰ θετικὰ καὶ τὰ ὄμορφα, πιστεύοντας πὼς ἀκριβῶς αὐτὰ θὰ μᾶς δόσουν τὴν μεγαλυτέρα ὤθησι πρὸ κεμένου νὰ φθάσουμε στὸ ἐπόμενον στάδιο, σήμερα σᾶς παρουσιάζω ἕναν δεκαπεντάχρονο μαθηματικό. 

Εὖγε στὸ παλληκαράκι. Εὖγε!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἔχουν ξεφύγει ἐν τελῶς οἱ «φωστῆρες» παιδαγωγοί. Οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς ἀποδέκτες τῶν «διδασκαλιῶν» τους. Μόνον γιὰ «ἀνανεώσεις» καὶ «ἐκσυγχρονισμοὺς» καίγονται. Λέτε νὰ βγοῦν τά δεκαπεντάχρονα καί νά τοῦς βάλουν τά γυαλιά;

15χρονος έγραψε βιβλίο για τα μαθηματικά

Ένας δεκαπεντάχρονος μαθητής της Α’ Λυκείου, ο Κωνσταντίνος Κουδουνάρης, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Πεύκιο Γεωργιάδη βιβλίο, που έγραψε ο ίδιος, με θέμα: “Ο Κόσμος των Μαθηματικών”. Παραλαμβάνοντας το βιβλίο του δεκαπεντάχρονου μαθητή, ο υπουργός Παιδείας τονισε ότι πρόκειται για φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση και για τους άλλους μαθητές. Η εφημερίδα “Η Σημερινή” σε σχετικό ρεπορτάζ γράφει ότι το βιβλίο του μαθητή περιλαμβάνει επαναληπτικές ασκήσεις και θεωρίες, αλλά και προσωπικές του ιδέες, στις οποίες κατέληξε μετά από έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Κουδουνάρης , ο οποίος προγραμματίζει να αρχίσει να γράφει ένα άλλο βιβλίο για το λεξιλόγιο των μαθηματικών, σκοπεύει να σπουδάσει μαθηματικά στην Αγγλία και μετά να ασχοληθεί με την έρευνα.  (Ἄρτα 24) (φωτογραφία)

(Visited 51 times, 1 visits today)
One thought on “Ἕνας 15χρονος μαθηματικός.

  1. Γρᾶψε τον Φιλονόη εἰς τὸ κατάστοιχον ἐκείνων οἱ ὁποῖοι θὰ γίνουν παγκόσμιον ἐπικεντρον λίαν προσεχῶς. Ἁπλῶς διὰ νὰ ἐνθυμούμεθα τὸ ὄνομά του!.

Leave a Reply