Ἕκαστος μέ τήν δόσι του

Τί ἔγινε; Ἡ ἕκτη δόσις ἐκταμιεύθηκε; Ἀνησυχῶ. Πρέπει νά προετοιμάζομαι γιά τό «τσουνάμι» τῶν νέων μέτρων γιά τήν ἑβδόμη καί εἶναι καί μεγάλη, ἡ ἑπόμενη….

Ἕκαστος μέ τήν δόσι του

(πηγή) 

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply