«Ἐμεῖς τοὺς πιάνουμε, αὐτοὶ τοὺς ἀφήνουν!»

Λένε οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΣΔΟΕ, κατὰ τὸ σημερινὸ δημοσίευμα τοῦ Ἔθνους. 

«Εμείς τους πιάνουμε, οι δικαστές τους αφήνουν ελεύθερους»

Δυσφορρία, που αγγίζει τα όρια της αγανάκτησης, εκφράζεται από παράγοντες του ΣΔΟΕ για την «ευνοϊκή», όπως την χαρακτηρίζουν, αντιμετώπιση των επώνυμων φοροοφειλετών από τους δικαστές. (ἔθνος)«Ἐμεῖς τοὺς πιάνουμε, αὐτοὶ τοὺς ἀφήνουν!»

Δὲν μᾶς λένε ὅμως καὶ οἱ ἀστυνομικοὶ ὑπάλληλοι πλέον τὰ ἴδια; Δέν φωνάζουν γιά τούς πραγματικούς ἐγκληματίες ποὺ συλλαμβάνοονται, κι ὅμως κυκλοφοροῦν ἔξω, πρὸ κειμένου  νὰ συνεχίσουν τὰ ἐγκλήματά τους; 

Μία ὁμοιότης ὅμως!

Κατὰ τὰ ἄλλα πληρώνουμε ἀστυνομίες καὶ ὑπαλλήλους! Γιατί; Γιά νά γελᾶμε; Ἤ γιά νά κλαῖμε;

Φιλονόη. 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply