Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τελειώνουν καὶ τὰ τρόφιμα!

Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τελειώνουν καὶ τὰ τρόφιμα!Ἀναμενόμενον! 

Δὲν ὑπάρχει ἐπιχείρησις στὴν ἀγορά, ποὺ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τρόφιμα καὶ νὰ μὴν ὑποφέρῃ. 

Στὶς παραγγελίες της ἀπαιτοῦνται προκαταβολικῶς τὰ χρήματα καὶ φυσικὰ κάτι τέτοιο, σταδιακῶς καταντᾶ ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο. 

Ὑπάρχουν μάλλιστα ἐπιχειρήσεις ποὺ λαμβάνουν προκαταβολὲς ἀπὸ πελᾶτες, πρὸ κειμένου νὰ συντάξουν μίαν ἀξιοπρεπὴ παραγγελία.

Ὅσο ὅμως τὰ μετρητὰ μειώνονται ἀπὸ τὴν ἀγορά, τόσο θὰ μεγαλώνουν οἱ ἐλλείψεις. 

Ἤδη καταγράφονται ἐλλείψεις, τοὐλάχιστον σὲ μικρὲς ἐπιχειρήσεις τροφίμων ποὺ ἐμπορεύονται κυρίως βιολογικὰ προϊόντα. Οἱ ἐπιχειρηματίες ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν ἀνάγκες καὶ τὰ προβλήματα συσσωρεύονται. 

Ποῦ πᾶμε;

Κατὰ πῶς φαίνεται στὴν πείνα.

Ὄχι γιατὶ δὲν θὰ ἔχουμε περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀλλὰ γιατὶ θὰ μᾶς λείπῃ τὸ μετρητό. 

Κι ἐδῶ γεννᾶται ἕνα μεγάλο ἐρώτημα. 

Πόσο σχετικά εἶναι τά περί ὑστερικῆς-ληστρικῆς φοροεπιδρομῆς τῶν κρατούντων; Πόσο πολύ ἔχουν συνδράμει στήν ἐξαθλίωσι τῶν Ἑλλήνων;

Γιά πόσα παξιμάδια θά μᾶς ἁρπάξουν τό σπίτι ἢ τό κάθε μας περιουσιακό στοιχεῖο;

Πιστεύει κάποιος πώς ὑπάρχουν πολλά περιθώρια διαφυγῆς πέραν τῆς αὐταρκείας;

Ἀκόμη ἀναρωτιόμαστε;

 Ἐδῶ καὶ καιρὸ γράφω γιὰ τὴν φωτιά ποὺ θὰ περάσουμε ἀπὸ μέσα της. Αὐτὴν ποὺ θὰ μᾶς ἀναγεννήσῃ. Ἡ φωτιὰ ἔφθασε. Καίει τὴν αὐλή μας. Τὰ χειρότερα, ὅσον ἀφορᾷ στὴν τροφή μας, ἔπονται. Δὲν λέω ὅσοι ἀντέξουν, διότι δὲν ἔχει κανέναν νόημα. Λέω πὼς ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!! ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!!!

Ἡ φωτιὰ μόλις ἔφθασε. Λίγο πάει τώρα, μέσῳ τῆς πείνας νὰ  μᾶς ἀγγίξῃ. Θὰ καοῦν τὰ φτερά μας. Θὰ καῇ τὸ δέρμα μας. Θὰ φθάσῃ μέσα στὸ εἶναι μας. Καὶ τότε μόνον θὰ ἀναγεννηθοῦμε. 

Κι ἐὰν αὐτὸ λέγεται πείνα, μόνοι μας πρέπει νὰ τὸ ξεπεράσουμε. Δὲν ἔχουμε ἄλλον δρόμο. 

Μποροῦμε!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Θὰ πληρώσουν πολὺ ἀκριβὰ ὅλο αὐτὸ τὸ παιχνίδι ποὺ μᾶς ἔστησαν. Ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι κάποιοι. Θὰ εἶναι ΟΛΟΙ! Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ Τέλος, θὰ πρέπῃ νὰ πορευθοῦμε κάθε βῆμα. Δὲν θὰ ἀποφύγουμε κάποιο. Ἀλλὰ κι αὐτοί, ὅλοι αὐτοί, ποὺ παίζουν μὲ τὴν Ἀνθρωπότητα, δὲν πρόκειται νὰ γεύονται γιὰ πολὺ ἀκόμη τοὺς καρποὺς τῶν ἐγκλημάτων τους. 

Η Ελλάδα ξανά στην εποχή της μεγάλης φτώχειας

Ελλείψεις βασικών ειδών το 2012

Για εικόνες Αργεντινής, όπου τα σούπερ μάρκετ δεν είχαν τρόφιμα στα ράφια, προειδοποιούν ανοιχτά πλέον η αγορά και η βιομηχανία ακόμα και στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν χρεοκοπήσει αλλά απλώς συνεχίσει να βιώνει τον ιδιότυπο εμπορικό αποκλεισμό της. Το άτυπο εμπάργκο στο οποίο υποβάλλονται ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας και της δυσκολίας εισαγωγής πρώτων υλών, οδηγεί σε αδιέξοδες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. «Το πρόβλημα των ελλείψεων στα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες είναι αυτονόητο και υπαρκτό και θα γίνει ακόμα πιο εμφανές μέσα στους πρώτους μήνες της άνοιξης», τονίζει ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επώνυμων Προϊόντων και γνωστός βιομήχανος τροφίμων κ. Νίκος Καραγεωργίου. 

Ο ίδιος συμπληρώνει πως «το στέρεμα της ρευστότητας οδήγησε εδώ και καιρό σε μια προβληματική κατάσταση ως προς τις πληρωμές των εμβασμάτων έναντι φορτωτικών. Κακά τα ψέματα, η κατάσταση της οικονομίας μας και η ανασφάλεια που επικρατεί οδηγούν τις ξένες επιχειρήσεις να πιέζουν. Οι πολυεθνικές εταιρείες ασφάλισης εμπορευμάτων έχουν πνίξει την αγορά».  (πρῶτο θέμα) (φωτογραφία)

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, τελειώνουν καὶ τὰ τρόφιμα!

  1. Σ’ αὐτὴν τὴ μάνα γῆ ποὺ ζοῦμε, φτύνεις σήμερα κουκοὺτσι καὶ σ’ ἕνα μήνα ποὺ ξαναπερνᾶς βρίσκεις φυτό. Πῶς γίνεται νὰ ὑπάρχει πείνα; Ὁ τόπος μας εἶναι ἀδειανὸς ἀπὸ ἀνθρώπους, ἀπὸτιστος, καὶ τὰ νερὰ μᾶς πνίγουν μόλις βρέξει (τεκμήριο συστηματικῆς προδοσίας). Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες δικαιολογίες.

Leave a Reply