Γιατί ἐγκαταλείπουν τώρα τά ἀμερικανά τό Ἰράκ καί τό Ἀφγανιστᾶν;

Γιατί ἐγκαταλείπουν τώρα τά ἀμερικανά τό Ἰράκ καί τό Ἀφγανιστᾶν;Καλὸ τὸ ἐρώτημα! 

Πάρα πολὺ καλό! 

Ἔχουμε τὸν τελευταῖον καιρό, κοντὰ ἕναν χρόνο τώρα, διαβάσει τὰ ἄπειρα περὶ ἀποχωρήσεως τῶν ἀμερικανῶν ἀπὸ τὸ Ἰράκ. Κι ὄχι μόνον. 

Ἀποχώρησις γενικῶς κάθε εἴδους στρατεύματός τους ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ, ἀλλὰ καὶ τὴν εὑρύτερη περιοχή. 

Παραλλήλως συγκεντρώνουν δυνάμεις ἀλλοῦ, λίγο πιὸ βόρεια, μὲ σαφεῖς διαθέσεις ἐμπλοκῆς τους σὲ συρράξεις ἄλλου εἴδους. Γιὰ παράδειγμα μὲ τὸ Ἰράν. Ἢ γιὰ περιφρούρησι, ἐπισήμως, ἐδαφῶν τοῦ Ἰσραήλ. 

Τὸ τελευταῖο βέβαια, τὸ λέμε γιὰ νὰ τὸ λέμε. Διότι οἱ Ἰσραηλινοὶ καταθέτουν ὅ,τι ἔχουν καὶ δὲν ἔχουν, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν ὡς στήριγμα τὸν ἀμερικανικὸ στρατό, ἀλλὰ ἀπὸ ὅσα ἀντιλαμβάνομαι, μόνοι τους παραμένουν. 

Ἔχουν δημιουργήσει ἕνα κράτος δέσμιο τῆς ἀνάγκης, μόνον ποὺ αὐτὴ ἡ ἀνάγκη παραμένει ἄνευ ἱκανοποιήσεως. Ἔχουν καταστήσει ὅλους τοὺς πολίτες τους δούλους μίας πολεμικῆς μηχανῆς, ποὺ πολὺ ἀμφιβάλλω γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τοὺς ἐξυπηρετήσῃ. Μία πραγματικότης πλασματική.

Διότι, ἄν καὶ πράγματι χρειάζονται πάσῃς φύσεως στήριξι, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν ἐν μέσῳ ἐχθρικῶν κρατῶν, δὲν νομίζω πὼς τελικῶς μποροῦν νὰ ξεσηκώσουν τὸν ἀμερικανὸ νὰ πολεμήσῃ γιὰ αὐτούς. 

Τὸ γιατὶ πολεμᾶ ὁ ἀμερικανός, εἶναι μεγάλο θέμα, ἀλλὰ εἶναι ξεκάθαρο πὼς τὰ δύσκολα τῶν ἰσραηλινῶν θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν οὐσιαστικῶς μόνοι τους. Καὶ πλησιάζει ἡ στιγμὴ τῆς ἀντιμετωπίσεως. Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει. 

Γιατί ὅμως ἐγκαταλείπουν τώρα τό Ἀφγανιστάν καί τό Ἰράκ τά ἀμερικανά;

Τί ἄλλαξε;  Δέν τούς ἐνδιαφέρει πλέον ἡ διατήρησις τῆς ἐξουσίας καί τοῦ ἐλέγχου στίς συγκεκριμένες περιοχές; Ἤ ἔχουν ἐπιλέξει ἄριστα φερέφωνα πού θά τούς κάνουν τήν δουλειά δίχως νά βρωμίζονται οἱ ἴδιοι;

Μεγάλη συζήτησις κι αὐτή! 

Ἐὰν παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ τὶς κινήσεις τους, δὲν ἐγκαταλείπουν τὴν περιοχή. Ἐγταταλείπουν τὶς χῶρς ποὺ ἐλέγχουν, ἀφήνοντας ἀξίους ἀντικαταστᾶτες πίσω τους. Δῆλα δή δικά τους ὄργανα. Δῆλα δή, ἀπὸ ἐκεῖ τελείωσαν καὶ πᾶνε γιὰ ἄλλα. 

Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ ἐξακολούθησι τῶν ἐπιχειρήσεων,  μόνον ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ τὸ παιχνίδι χονδραίνει ἀκόμη περισσότερο. 

Μέσα οἱ Ῥῶσσοι, οἱ Ἰσραηλινοί, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Σύριοι, οἱ Ἄραβες… 

Μεγάλην πόρτα ξεκινοῦν νὰ διαβοῦν. 

Δὲν ξέρουν ποῦ πᾶνε νὰ μπλέξουν. 

Σαφῶς καὶ κάθε τους κίνησις ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῶν κοσμοεξουσιαστῶν. Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ παγίδα. Ἀκριβῶς ἐκεῖ θὰ ἀναζητήσουν λύσεις, ποὺ ὅμως δὲν θὰ μπορέσουν νὰ βροῦν. 

Ὁ πόλεμος, ἰδίως γιὰ ἐμᾶς, ἔως τώρα ἦταν ἀδίστακτος καὶ καθαρὰ οἰκονομικός. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἐξῇς, κάθε ἡμερα ποὺ κυλᾶ, μᾶς φέρνει ἐμπρὸς σὲ ἕναν ἄλλον πόλεμο. Διαφορετικό. Κάθε ἡμέρα καὶ ἕνα βῆμα τῆς Ἀνθρωπότητος πρὸς τὴν ἀπελευθέρωσι. Κάθε μας στιγμὴ καὶ μία στιγμὴ πιὸ κοντὰ στὸ ποθούμενον.

Τί σχέσι ἔχουν αὐτές οἱ διαπιστώσεις μέ τίς ἄλλες, πού ἀφοροῦν στίς κινήσεις τῶν ἀμερικανῶν; 

Μεγάλη, καὶ σαφῶς παρατηρήσιμη. 

Διότι, ὁ ἐπίσημος ἐκπρόσωπος (ὄχι ὅμως κι ὁ ἴδιος) τῆς νέας τάξεως πραγμάτων παραμένουν τὰ ἀμερικανά. Ἡ δική τους ἧττα θὰ ἀνοίξῃ τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου. Κι αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη νίκη γιὰ ἐμᾶς.

Φιλονόη.

Γιὰ τὸ εἶδος τῶν ἀμερικανῶν καὶ τὴν «πΙότητα»  τῆς ἐξουσίας τους, γνωρίζουμε πολλά. Ἂς τὰ θυμηθοῦμε λίγο. Διότι σὲ λίγο θὰ ἐξαλειφθοῦν καὶ οἱ πΙότητές τους καὶ οἱ ἐξουσίες τους καὶ τὸ εἶδος τους. Τοὐλάχιστον μὲ τὴν μορφὴ ποὺ τὰ γνωρίζαμε. 

Ἕνα μικρὸ δεῖγμα τοῦ εἴδους, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφερόμαστε:

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply