Ἡ Γενοκτονία τῶν Βορειοηπειρωτῶν

Ἡ Γενοκτονία τῶν ΒορειοηπειρωτῶνἜχουμε ἑλληνική κυβέρνησι ἤ δέν ἔχουμε; Ῥητορικόν τό ἐρώτημα. Βεβαίως, δέν ἔχουμε. Μᾶς κυβερνοῦν οἱ Γερμανοί, ὅπως πολύ καλά γνωρίζουμε ὅλοι. Τούς Γερμαναράδες τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά ἁρπάξουν τήν περιουσία τῆς Ἑλλάδος. Τά ἄλλα δέν τούς χρειάζονται. Οἱ «δικοί» μας ὅμως; Μέ τί ἀσχολοῦνται. Καφέ καί μπιρίμπα νά περνᾶ ὁ καιρός γιά νά παίρνουμε τούς μισθούς μας…..

Οἱ ἐθνοπατέρες, δουλέψουν δέν δουλέψουν τήν ἀποζημίωσι θά τήν πάρουν, ἐκτός καί ἄν πτωχεύσῃ ἡ χώρα. Γιά τοῦτο φοβοῦνται τό «κανόνι». Θά χάσουν τά «δεδουλευμένα» τίς ἐξεταστικές καί τί μίζες. 

Ὑπάρχουν, ὅμως, Ἕλληνες καί ἐκτός Ἑλλάδος. Αὐτούς δέν τούς σκέφτεται κανείς, πλέον!

Μινώταυρος 

Αλβανική «γενοκτονία» στους Βορειοηπειρώτες

του Παναγιώτη Σουρέλη

Μία ακόμη πρόκληση έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά σειρά ενεργειών της Αλβανίας, που στοχεύει στην εξαφάνιση της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Όπως μεταδίδεται από τα Τίρανα, το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας με απόφασή του κατήργησε πλήρως τον όρο «εθνικότητα» ή τον όρο «σύμφωνα με την εθνικότητα των γονέων» από τις ληξιαρχικές πράξεις. Το Δικαστήριο απεφάνθη, ότι οι όροι αυτοί, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα, παραβιάζουν την αρχή της ασφαλείας δικαίου και είναιαντίθετοι προς το Σύνταγμα. Συνεπώς στα έγγραφα «περί οικογενειακής κατάστασης», που θα εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα γίνεται αναφορά μόνο στην υπηκοότητα, το ονοματεπώνυμο και τον τόπο καταγωγής.

Η εξέλιξη αυτή πλήττει ευθέως την Ελληνική Εθνική Μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο, στερώντας από τους Έλληνες το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και αφαιρώντας συνεπώς από την ΕΕΜ τη δυνατότητα να αποδείξει ή να διεκδικήσει την αναγνώρισή της.

Το θέμα έφερε στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο βουλευτής του ΛΑ.ΟΣ Ιωάννης Κοραντής, ο οποίος ρώτησε το υπουργείο Εξωτερικών, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη. «Προτίθεστε, ειδικότερα, πέραν των διμερών παραστάσεων προς τα Τίρανα, να φέρεται το ζήτημα ενώπιον, μεταξύ άλλων, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης;», συμπληρώνει ο κ.Κοραντής.

Για ακόμη μία φορά τα γεγονότα προλαβαίνουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται ανίκανη να προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα. (πηγή) 

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply