Μὴν κλαῖς Λοβέρδε! Θὰ σοῦ πάρουμε γλειφιτζούρι!

Κλαίει ἡ ὑπουργάρα μας! Μὴν κλαῖς Λοβέρδε! Θὰ σοῦ πάρουμε γλειφιτζούρι!

Κτυπιέται κι ὀδείρεται! ὀδύρεται! 

Τέτοιος πόνος καὶ καϋμός!

Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς θέλει τώρα; 

Νά συμπονέσουμε; Νά κατανοήσουμε; Ἢ νά φτύσουμε ἀκόμη μία φορά;

Ἂει σιχτὴρ προσκυνημένε! Ποὺ ζητᾶς καὶ τὰ ῥέστα! 

Νὰ τὰ σκεφτόσουν (ἐὰν μποροῦσες) ὄλα ὅσα καταγγέλεις, τότε, ποὺ ψήφιζες, ποὺ ὑπέγραφες καὶ ποὺ συναινοῦσες!

Τώρα εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα ….Στέλλα!

Φιλονόη.

(Ἔχει πιάσει τὶς πόρτες τῶν ἐφημερίδων τῶν καναλιῶν καὶ σκούζει! Πολὺ σκούζει! Ὅλοι οἱ ἄλλοι φταῖνε! Αὐτὸς ἀγνὴ κι ἄσπιλος παρθένος μὰς προέκυψε! Τὸ τσαμένο! Τὸ πάρα πολὺ τσαμένο! Ἕνα γλειφιτζούρι βρὲ παιδιά! Νὰ πάψῃ τὶς κραυγές! Γελοιοποιεῖται ἀκόμη περισσότερο καὶ καταντᾶ ἐνοχλητικότατος! Ὅπως ἦταν πάντα δῆλα δή!)

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Μὴν κλαῖς Λοβέρδε! Θὰ σοῦ πάρουμε γλειφιτζούρι!

  1. Ἐγὼ πάντως Φιλονόη οὐδόλως θὰ ἐκπλαγῶ ἔᾶν ὁ κύριος αὐτὸς ἐπανεκλεγῆ εἰς τὰ ἑπομένας ἐκλογάς. Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει, γάρ!!
    Μέχρι τότε λυπήσου τον τὸν καϋμένον καὶ στεῖλε του κανένα δοχεῖον δακρύων διότι θὰ γανιάσῃ ὁ ἄνθρωπος…. Τὸσο κλᾶμα!!!….

Leave a Reply