Τρελλαίνεται γιὰ αἷμα!

Τρελλαίνεται γιὰ αἷμα!Δίχως αἷμα δὲν ζεῖ! 

Αἱμοσταγή, αἱμοδιψή! 

«Μαμά, γιατί ὑπάρχουν τά κουνούπια;», ἐρώτησε ἔνα τετράχρονο τὴν μητέρα του. 

Τί νά ἀπαντήσῃ κι αὐτή; Ξέρει; Δὲν ξέρει!

Ἀλήθεια, γιατί ὑπάρχουν τά κουνούπια; Γιατί ὑπάρχουν στήν τροφική ἁλυσίδα; Μόνον γιά νά τρέφουν τίς κουκουβάγιες; 

Δέν χρειάζεται κι ἄλλος λόγος ὑπάρξεως, ἢ ἀρκεῖ;

Πάντως τὸ θαυμάσιο στὸ παραπάνω ταινιάκι εἶναι ἡ αὔξησις τοῦ μεγέθους τοῦ κώνωπος. 

Εἶναι ἐντυπωσιακή! 

Καὶ παρὰ τὴν αὔξησι τοῦ μεγέθους του, παραμένει ἱκανότατος πρὸς πτήσιν!

Τί θαυμαστὴ  ὅμως ποὺ εἶναι ἡ Φύσις! Τέλεια! 

Φιλονόη.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply