Τί «ἰατροί» εἶναι αὐτοί;

Τί «ἰατροί» εἶναι αὐτοί;Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν βρέθηκα στὸ ἰατρεῖο μίας δερματολόγου, ὡς συνοδός. Ἡ γυναίκα ἦταν ἀπίστευτη! Ὅ,τι χειρότερο ἔχω δεῖ σὲ ἄνθρωπο καὶ σὲ «ἐπιστήμονα» ἔως σήμερα. 

Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἠλιθιοτήτων ποὺ ἐξέφερε, ἦταν καὶ τὸ ἐξῇς ἀμίμητον:

«ἒ πῶς, ἐὰν πατήσῃς σκατά, καὶ μετὰ πᾶς σὲ κολυμβητήριο, τότε σίγουρα θὰ γεμίσῃς ἡπατήτιδα!!!»

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς μπερδεύω, τὸ θέμα τῆς συζητήσεως ἦταν ἡ ἡπατίτις! Πῶς ξεκινᾶ, τὶ ἐξετάσεις ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ διαγνωσθῇ, πόσο ἐπίπονες καὶ χρονοβόρες εἶναι οἱ θεραπεῖες… Ἔτσι, γενικῶς κι ἀορίστως. Κουβέντα νὰ γίνεται ποὺ λένε…

Ὅταν λοιπὸν ἄκουσα ἐτούτην τὴν σαχλαμάρα, ἀπόρησα καὶ φυσικὰ τὴν πίεσα νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο. Βλέπετε, ἔχω κι ἐγὼ κάποιες γνώσεις καὶ γιὰ τὰ κολυμβητήρια, καὶ γιὰ τὶς προφυλάξεις ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς μεταδιδόμενες ἀσθένειες. Δίχως φυσικὰ νὰ εἶμαι ἰατρός. 

Ἡ θεωρία λοιπὸν τῆς κυρίας ἦταν πὼς τὸ πάτημα μίας κουράδας ὁδηγεῖ σὲ ἡπατίτιδα. Διότι, ἀκόμη κι ἐὰν καθαριστῇ τὸ παπούτσι, ἴχνη τῶν κοπράνων παραμένουν καὶ διασπείρουν τὰ μικρόβια. Φθάνοντας κάποιος στὰ κολυμβητήρια, ἀφήνει τὰ μικρόβια ὁπουδήποτε. Αὐτὰ τὰ μικρόβια, ἀμέσως μετά, κολλοῦν ἐπάνω στὴν παντόφλα καὶ μεταφέρονται στὴν κολυμβητικὴ δεχαμενή!
Ἁγνοεῖ ὅμως ἡ «ἰατρὸς» μερικὲς πολὺ σημαντικὲς παραμέτρους.

Γιὰ παράδειγμα, πρὸ τῆς εἰσόδου στὴν κολυμβητικὴ δεξαμενή, ἀπαιτεῖται πλύσιμο τοῦ λουομένου, καθῶς καὶ τῶν πατουμένων του.

Πρὸ τῆς εἰσόδου στὸν χῶρο τῆς δεξαμενῆς, διασχίζει ὁ λουόμενος μικρότερη δεξαμενὴ πλήρη ὕδατος και ἀπολυμαντικῶν.

Τὰ πατούμενα ΠΟΤΕ δὲν εἰσέρχονται στὸ νερό.

Οἱ γυμναστές, (θεωρητικῶς πάντα) εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φοροῦν εἰδικὰ πλαστικὰ σακουλάκια  ἐπάνω ἀπὸ τὰ δικά τους ὑποδήματα. 

Κι ἄλλες λεπτομέρειες, πάρα πολλές, ποὺ τῆς μετέφερα ἀλλὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ ἀκούσῃ τὸ ὁ,τιδήποτε! Εἶχε ἄποψι γιὰ τὰ πάντα καὶ ἰδίως γιὰ τὴν προέλευσι τῆς ἡπατίτιδος!

Γιατί συνδιαλεγόμουν μαζύ της; Κι ἐγὼ ἀπορῶ! Δὲν μποροῦσα οὔτε νὰ ἀντιληφθῶ τὴν ἐπιστημοσύνη της, οὔτε νὰ ἐκτιμήσω τὴν ἀντίληψί της, οὔτε φυσικὰ καὶ τὴν ἴδια!

Ἦταν ἕνα πρόσωπο φαιδρό, παράλογο, μὲ καμμίαν διάθεσι γιὰ ἔρευνα, μὲ μίαν μανία νὰ μασᾶ τὴν μία τσίχλα πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, κάνοντας ἔντονο θόρυβο, μὲ ἐλλιπείς, ἔως ἀνύπαρκτες γνώσεις, ἀκόμη καὶ γιὰ πασιφανὴ ἰατρικὰ θέματα. 

Δὲν θέλω νὰ σᾶς κουράσω περισσότερο μὲ τὴν γελοιότητά της. 

Ἀλλοῦ ἑστιάζομαι. 

Ποιός, μέ ποιό δικαίωμα, μέ ποιά κριτήρια ἐπέτρεψε σέ ἕνα τέτοιο ἄτομο νά ἀποκαλεῖται σήμερα ἰατρός; Ποιός καί μέ ποιά κριτήρια ἐπιλέγει ἀπό τό πλῆθος τῶν ὑποψηφίων τούς ἱκανοτέρους; Ποιός ἰατρός (κι ὄχι μόνον) εἶναι ἰατρός κι ὄχι μηχανή παραγωγῆς χρήματος;

Θυμᾶμαι ἕναν συγγενή μου, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, παιδιά ἤμασταν, νὰ στέκῃ παράμερα στὴν κηδεία τοῦ πατέρα του. Τὸν ἔχασαν ἀπὸ καρκίνο. Ὅταν τοῦ μιλούσαμε, ἡ μόνη του ἀπάντησις γιὰ νὰ περιγράψῃ τὸν πόνο ποὺ βίωνε, ἦταν: «ὅταν μεγαλώσω θὰ γίνω ἰατρός»!

Αὐτὸ τὸ παιδὶ σήμερα εἶναι ἰατρός. Πραγματικός! Λατρεύει τὴν τέχνη του, μελετᾶ, γίνεται διαρκῶς καλλίτερος καὶ σημαντικότερος γιὰ τὴν κοινωνία μας. 

Πόσοι ὅμως εἶναι σάν αὐτό τό παιδί; Τό 5%; Τό 10%; Τό 20%; Οἱ ὑπόλοιποι ἔγιναν κάτι πού δὲν ἤθελαν μόνον καί μόνον γιά νά κερδίζουν περισσότερα χρήματα; Εἶναι τόσο σοβαρός λόγος ὁ λόγος τοῦ βιοπορισμοῦ γιά νά μεταμορφωθῇ ἕνας ἄσχετος σέ ἐγκληματία;

Ναί, ἐγκληματία! Τὸ ξέρουμε! Τὰ ἰατρικὰ λάθη δὲν συμβαίνουν ἀπὸ πρόσωπα ποὺ λατρεύουν τὸ ἀντικείμενόν τους. Ποὺ ζοῦν μὲ τὸν Ἔρωτα τῆς Ἰατρικῆς. Συμβαίνουν ἀπὸ πρόσωπα ποὺ ἀδιαφοροῦν καὶ καίγονται νὰ τελειώσουν μίαν ὥρα ἀρχύτερα γιὰ  νὰ παίξουν πρέφα μὲ τοὺς φίλους τους. Ἢ νὰ κτυπήσουν τὴν γκομενίτσα. Ἢ νὰ πᾶνε γιὰ μπῦρες. 

Τὸ βλέπουμε ὅλοι μας. 

Πόσοι ἰατροί σέβονται τόν ἀσθενή τους; Πόσοι δέν πασχίζουν νά τόν ἔχουν ἀπέναντί τους καί νά τόν ἀπομυζοῦν; Πόσοι ἀπό αὐτούς ἐνδιαφέρονται πραγματικά;

Ὅλοι μας γνωρίζουμε! Τὸ ἔχουμε ζήσει καὶ  μία καὶ δύο καὶ …. πάρα πολλὲς φορές. 

Πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ πάψῃ! Νὰ ἀλλάξῃ! Νὰ περάσουμε στὴν ἄλλην μεριά!

Καὶ θὰ ἀλλάξῃ. 

Κι ἐπίσης, πρέπει νὰ γίνουν ἐπιστήμονες, οἱ «ἐπιστήμονες»

Πηγαίνεις στὸν ὀφθαλμίατρο καὶ ἀδυνατεῖ νὰ σοῦ φτιάξῃ τὸ σπασμένο πόδι! Βλέπετε, ἡ γνώσις κατακερματίζεται καὶ χάνονται στὴν πορεία ἀμέτρητα μυαλά! Κι ὅλοι αὐτοί οὐδόλως ἐπιστήμονες εἶναι. Εἶναι μονομερεῖς τεχνῖτες. Κάτι φυσικὰ ποὺ δὲν ἦταν ὁ Ἱπποκράτης. 

Ὁ Ἱπποκράτης, ὁ Γαληνός, καθῶς καὶ κάθε ἰατρὸς τῆς ἀρχαιότητος, ἦταν ἰατροί. (Ὄχι ἐπιστήμονες! Ἴατροί! Τεχνῆτες!!!) Δὲν μάθαιναν μόνον γιὰ πόδια ἢ μόνον γιὰ γεννητούρια. Μάθαιναν ὅλα ὅσα ἀφωροῦσαν στὸν ἀνθρώπινον σῶμα. 

Ἀρνοῦμαι λοιπὸν νὰ τοὺς χαρακτηρίζω ἰατροὺς αὐτούς. Οὔτε φυσικὰ ἐπιστήμονες. Εἶναι ἁπλῶς μαθητευόμενοι ποὺ ἔχασαν τὸν στόχο τῆς μαθήσεως καὶ περιορίστηκαν σὲ τμῆμα τῆς γνώσεως. Ἂς ὁλοκληρωθοῦν πρῶτα καὶ μετὰ βλέπουμε. 

Φιλονόη

Υ.Γ. Τί ἰατροί εἶναι αὐτοί; Σκουπίδια τῆς ἰατρικῆς. Ὅπως καὶ κάθε τί γύρω μας. Σκουπίδια τῆς ἠθικῆς, τῆς πολιτικῆς, τῶν ἀρχῶν… Πήξαμε στὰ σκουπίδια.. Ἀλλὰ που θά μᾶς πάῃ; Σέ λίγο ξεκινᾶ ἡ σάρωσις! 

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τί «ἰατροί» εἶναι αὐτοί;

 1. σε όλα τα περιστατικά (οικογενειακά) η θεραπεία άριστη.
  Οι διαγνώσεις………..πολλές.
  Τελικές διαγνώσεις και θεραπεία ανά περιστατικό:
  6 μηνες
  2 χρόνια
  2 χρόνια
  ΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
  Ταλαιπορεισαι μέχρι να βρεθει ΙΑΤΡΟΣ

Leave a Reply