Ὁ Καρατζαπαίρνης παπαγαλίζει Πάγκαλο!!!

Ὁ Καρατζαπαίρνης παπαγαλίζει Πάγκαλο!!!Τί ἔλεγε ὁ Πάγκαλος πρό καιροῦ; 

Νά φιμωθοῦν τά ἱστολογια γιά νά μήν τοῦ χαλοῦν τήν ἡρεμία;

Θυμᾶστε πού ἐκίνησε καί ἐκστρατεία κατά τῶν ἱστολόγων;

Θυμᾶστε πού πέταξε καί κάτι μηνύσεις;

Τώρα λοιπὸν ὁ Καρατζαπαίρνης ἔρχεται νὰ κρατήσῃ τὴν οὐρὰ καὶ τὰ «μπόσικα» τοῦ Παγκάλου.

Τὸν ἐνόχλησαν οἱ ἱστολόγοι καὶ ὁ κυβερνοχῶρος ποὺ τὸν περιγελᾶ καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἐργαστῇ κατὰ πῶς αὐτὸς ξέρει καλλίτερα!!!

Ἔχουμε πέσει κάτω ἀπὸ τὰ γέλια μὲ τὸν ἀνεκδιήγητο!

Θές Καρατζαπαίρνη νά δουλέψῃς; Στρώσου καὶ δούλεψε!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΗ ΣΟΒΑΡΟΥΣ. 

Κάνει τὴν δουλειά του σοβαρά-σοβαρά καὶ ἀγνοεῖ τοὺς ἐνοχλητικούς! 

Μόνον οἱ μὴ σοβαροὶ ἔχουν τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπαντοῦν σὲ σαχλαμᾶρες. 

Ἐκτὸς κι ἐὰν καλεῖται ὁ Καρατζαπαίρνης νὰ μὴν ἀπαντήσῃ σὲ σαχλαμάρες ἀλλὰ σὲ σοβαρὲς καταγγελίες. (Ἢ ἐκτὸς ἐὰν δὲν εἶναι σοβαρὸς ὁ ἴδιος!!! Παίζει πάντα κι αὐτό!)

Πάντως γελάσαμε καὶ σήμερα!

Νὰ εἶναι καλά! 

Κάτι τέτοια νὰ κάνῃ πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν παγωνιά! 

Διότι ἡ παγωνιὰ δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ὑπομονὴ καὶ καλὴν θέλησι! Θέλει καὶ μίαν βοήθεια!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.  Στὸ μεταξὺ ἂς μᾶς πῇ καὶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους συνέπραξε στὴν κυβέρνησι τῶν «λεφτὰ δὲν ὑπάρχουν»… Διότι ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε… Ἀπὸ τὰ ἔργα κρίνεται κάποιος… Ὄχι ἀπὸ τὰ λόγια..

Υ.Γ.2. Κι ὅσο γιὰ τὸν κυβερνοχῶρο… Πολὺ μὲ προβληματίζει! Φοβήθηκε ὁ Καρατζαπαίρνης γιὰ τὶς μελλοντικὲς δράσεις τοῦ τσίπι τσίπι Τσίπρα καὶ βγῆκε νὰ ζητήσῃ ἀλλαγὴ ἐκλογικοῦ νόμου  μὲ τὸ καλημέρα τῆς κυβερνήσεως Παπαδημ(ί)ου. Τσοῦπ, πετάχτηκαν τὰ κομματόσκυλα καὶ ζητοῦν ἀλλαγὴ ἐκλογικοῦ νόμου. Τώρα βγαίνει καὶ ζητᾶ φίμωσι τοῦ διαδικτύου. Νά ἀναμένουμε ἐντός τῶν ἡμερῶν κάποια νομολογία; Πολλὲς συμπτώσεις βρὲ παιδιά!!! Πάρα πολλὲς γιὰ νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητες!!!

φωτογραφία

Υ.Γ.3. Ἀφῆστε ποὺ λεφτὰ ὑπάρχουν! Λεφτὰ ὑπάρχουν λέμεεεεεεεεε!!!!!!!!!

(Visited 24 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ὁ Καρατζαπαίρνης παπαγαλίζει Πάγκαλο!!!

 1. Εὐτυχῶς καὶ ἀντιλαμβάνομαι αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀκούω καὶ βλέπω διότι ἐγὼ ὡς διαπρύσιος κῆρυξ τῆς ἐλευθερίας διακινήσεως τῶν ἰδεῶν (οὐδέποτε ἔχω λάβει ἔστω καὶ ἕνα ὀβολὸν δι ὅσα ἔχω γράψει καὶ ἔχω δημοσιεύσει οὔτε ἔχω δεχθπη οἱονδήποτε ἔλεγχον κατὰ τῆς ἐλυθεροτυπίας) θὰ εἶχα τρελλαθεῖ μὲ αὐτὰ τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα ἐνίοτε διαβάζω καὶ ἀκούω. Διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν παρερμηνεύεις τὰ λόγια τοῦ κ. Καρατζαφέρη ὅστις ἐν προκειμένῳ ἑστιἀζεται κάπου συγκεκριμένως (με τὸ ὁποῖον καὶ συμφωνῶ) καὶ βεβαίως οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν τὰ λεγόμενά του αὐτὰ μὲ έκεῖνα τοῦ Παγκάλου (τὰ ὁποῖα μὲ ἀηδίασαν ὅταν τὰ ἤκουσα). Ἀδυνατῶ νὰ ἀντιληφθῶ πρὸς τὶ τὀσο μένος κατὰ τοῦ Καρατζαφέρη, ἀλλὰ τοῦτο εἶναι δικαίωμά σου, δὲν μοῦ πίπτει λόγος οὔτε καὶ θέλω ἐξηγήσεις. Ὅμως Φιλονόη, νὰ τὸ ἐπαναλάβω, ἄν θέλεις νὰ τοῦ ἐπιτίθεσαι, εἶναι δικαίωμά σου καὶ αὐτό, ὅμως κάμε το σωστά ὤστε νὰ μὴ βλέπωμεν κάποιοι ἑαυτοὺς ὡς ἠλιθίους..
  Τέλος πάντων!…

  • Νικόλαε, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου εἶναι ἀναφέρετον δικαίωμα παντός! Ἀκόμη κι ἐὰν κάποιος λέῆ βλακεῖες.
   Ἢ εἶναι σοβαρὸς καὶ ἀγνοεῖ τὶς βλακεῖες. Ἢ δὲν εἶναι καὶ τραβάει νὰ μπαλώσῃ τὰ ἀμπάλωτα!
   Τί δέν κατάλαβες;

  • Καὶ κάτι ἀκόμη.
   Κανένα μένος!
   Γιὰ κανέναν!
   Διασκεδάζω μόνον μὲ τὰ χάλια τους!
   Ἀκόμη κι ὁ τελευταῖος ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἀθεράπευτα γελοῖος κι ἐπικίνδυνος!
   Ἀναμένω μὲ μεγάλη χαρὰ τὴν πτώσι τους καὶ τὸν ἀφανισμό τους!
   Ἔως τότε…Διασκεδάζω μὲ τὶς βλακεῖες τους!

Leave a Reply