Διαγωνισμός κωλοτούμπας στό πα-σόκ

Διαγωνισμός κωλοτούμπας στό πα-σόκΣτροφή 180 μοιρῶν

Τά προηγούμενα δύο χρόνια, ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου χρησιμοποιοῦσε τά γνωστά….διλήμματα: Μνημόνιο ἤ χρεωκοπία, ἀπορρύθμισι τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἤ χρεωκοπία, διάλυσι τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων ἤ χρεωκοπία, μεσοπρόθεσμα ἤ χρεωκοπία κλπ.

Τά ἐν λόγω διλήμματα ἀναπαρῆγαν πάντα ὅλοι οἱ ὑπουργοί τῆς κυβερνήσεως, ἀφοῦ οὐδείς ἐξ αὐτῶν ἀμφισβήτησε – δημοσίως, τουλάχιστον – τό DNA τοῦ μνημονίου. Ἀντιθέτως, ἄλλοι περισσότερο καί ἄλλοι λιγότερο, ἔδιναν συνεντεύξεις, ἔβγαιναν σέ τηλεπαράθυρα καί ἐξεφόβιζαν τούς πολίτες πώς, ἄν δέν δεχθοῦν τά – ἑκάστοτε – μέτρα, τότε τούς περιμένει τό χάος. Κι ὅμως, ἐδῶ καί μερικές μέρες, κορυφαῖοι ὑπουργοί, ἀπό αὐτούς πού ἐστήριζαν τήν συνταγή τοῦ μνημονίου μέ τρόπο ἀπόλυτο, ἀμφισβητοῦν ἀνοικτά τήν ὀρθότητα τοῦ «φαρμάκου».

Ἄλλοι μέ τό βλέμμα στραμμένο στήν ἑπομένη ἡμέρα στό πα-σόκ κι ἄλλοι πού βλέπουν τίς ἐκλογές νά ἔρχονται καί ἔχουν ἄγχος γιά τήν ἐπανεκλογή τους. Εἶναι αὐτό πού ἔλεγε ὅ Γκράουτσο Μάρξ: Αὐτές εἶναι οἱ ἀπόψεις μας κι ἄν δέν σᾶς ἀρέσουν ἔχουμε κι ἄλλες». (τῦπος, σελ. 20)

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply