Ἡ κυβέρνησις σκοπεύει, εὐθέως, στήν περιουσία τοῦ 70-80% τοῦ πληθυσμοῦ

Ἡ κυβέρνησις σκοπεύει, εὐθέως, στήν περιουσία τοῦ 70-80% τοῦ πληθυσμοῦ1. Εἴσπραξις τῶν πολλῶν φόρων «κατοχῆς» ἀκινήτων.

Τό ἑπόμενο διάστημα ἐκατομμύρια ἰδιοκτητῶν θά λάβουν τά ἐκκαθαριστικά σημειωματα τοῦ ἐνιαίου τέλους ἀκινήτων (ΕΤΑΚ) 2009, τοῦ φόρου ἀκινήτου περιουσίας (ΦΑΠ) 2010 καί 2011 καί τῆς ἔκτακτης εἰσφορᾶς ἀκινήτων. Τό ἀφορολόγητο γιά τίς περιπτώσεις τοῦ ΦΑΠ 2010 εἶναι 400.000 € καί τοῦ ΦΑΠ 2011 200.000 € ἀντικειμενική ἀξία. 

Ἐπίσης, θά κληθοῦν ἀπό τόν Ἀπρίλιο νά πληρώσουν σέ πέντε δόσεις τό εἰδικό τέλος ἠλεκτροδοτουμένων χώρων, δηλαδή τό περίφημο χαράτσι.

2. Προβλέπεται αὔξησις ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν μέσα στό ἔτος.

3. Αὐξάνονται τά τεκμήρια διαβιώσεως ἀκινήτων καί μειώνεται τό ἀφορολόγητο ὄριο.

Ἡ ἐτήσια ἀντικειμενική δαπάνηδιαβιώσεως γιά κύρια κατοικία σήμερα ὑπολογίζεται ἀπό 30 ἔως 300 € ἀνά τ.μ. μέ σημαντικές αὐξήσεις γιά περιοχές μέ τιμές ζώνης μεγαλύτερες ἀπό2.800 € ἀνά τ.μ. Μία περαιτέρω αὔξησιςθά ὁδηγήσῃ σέ μεγαλύτερα τεκμαρτά εἰσοδήματα ὁδηγῶντας σέ πολλές ἄδικες περιπτώσεις πληρωνῆς ἐπιπλέον φόρων.

Ἐπίσης, ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου στά 5.000 εὐρώ οὐσιαστικά μειώνει, εὐθέως, τό καθαρό εἰσόδημα ἀπό μισθωμένα ἀκίνητα θέτοντας τόν φόρο ἀνω τοῦ 45%. (τῦπος τῆς Κυριακῆς, σελ. 2).

Στήν οὐσία οἱ φόροι στά ἀκίνητα ὀκταπλασιάζονται μέσα σέ δύο χρόνια! Καί μή χειρότερα.

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ κυβέρνησις σκοπεύει, εὐθέως, στήν περιουσία τοῦ 70-80% τοῦ πληθυσμοῦ

Leave a Reply