Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές!

Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές!Εὐτυχῶς!

Ἕνα σκοτάδι τὸ εἴχαμε τόσους χρόνους!

Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ!

Βγῆκε ὁ Γκιλμάζ καὶ παρεδέχθῃ τὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ μάθουμε κι ἐμεῖς οἱ κοιμισμένοι! 

Πλάκα μᾶς κάνουν;

Οὔστ μωρέ… Παπαγάλοι!

ΕΥΠ, ΚΥΠ, στρατό, ἀντικατασκοπεία δέν ἔχουμε; Δέν εἴχαμε;

Γιατί ἐγώ τά γνώριζα ἐδῶ καί εἴκοσι χρόνια; Γιατί οἱ κυβερνήσεις δέν τά γνώριζαν;

Ποιός δουλεύει ποιόν τελικῶς;

Ἀπὸ παιδί θυμᾶμαι, αὐτὴν εἰδικὰ τὴν πληροφορία τὴν εἴχαμε …κρυφό καμάρι!

Ἂλλὰ μὲ τόσους προσκυνημένους ποὺ ἔχουμε στὴν (τοῦ λωλοῦ κανονικῶς τὴν) κεφαλή περιμέναμε ἀποτελέσματα; Δράσεις; Ξεκάθαρους λογαριασμούς;

Οὔστ προσκυνημένοι! Ἀλῆτες! Μᾶς δουλεύετε μέσα στὰ μοῦτρα μας δίχως νὰ κοκκινίζετε! Τομάρια!

Ἀκοῦς ἐκεῖ… Περιμέναμε τὸν Γκιλμάζ γιὰ νὰ …φωτιστοῦμε!!! Δουλευόμαστε καὶ μεταξύ μας! 

Τέτοιες εἰδήσεις νὰ ἔχουμε! Κάτι σὰν τὸ «ἔλα παπποῦ μου νὰ σοῦ δείξω τὰ ἀμπελοχώραφά σου»!

Ὁ παπποῦς τὰ ξέρει τὰ ἀμπελοχώραφά του. Δὲν χρειάζεται ὑποδείξεις. Τὸν σκύλο χρειάζεται καὶ τὴν καραμπίνα γιὰ νὰ τὰ προστατεύσῃ! 

Ἀλλὰ βλέπετε, ἐκτὸς ἀπὸ προσκυνημένοι, ἀνίκανοι, ἠλίθιοι, ψεῦτες, παραδόπιστοι, εἶναι καὶ ΤΙΠΟΤΑ!!!! Νὰ κάνουν ἐπικύψεις, ὑποκλίσεις καὶ τεμενᾶδες εἶναι πρῶτοι. Νὰ φτιάχνουν συνεταιρικῶς μὲ τὰ καρντάσια ξενοδοχεῖα στὰ νησιά μας, μανοῦλες. Νὰ μοιράζουν τὸν δικό μας πλοῦτο δεξιὰ κι ἀριστερά, οἱ καλλίτεροι! Μίαν φραγή, μίαν ῥημάδα φραγή ποτὲ κανένας τους δὲν σκέφθηκε νὰ βάλῃ!!! Μίαν μόνον! Τόση δά, ὅση ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ διατηροῦμε τὴν ἀξιοπρέπειά μας. 

Τόση δά! Τόση…

Οὔστ ῥεμάλια, ἀνίκανα κι ἄχρηστα ὄντα! Οὔστ… Τιποτένιοι!

Φιλονόη.  

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές! « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 2. Δι’ εὐνοήτους λόγους Φιλονόη, εὐκόλως ἀντιληπτοὺς εἰς πάντα σκεπτόμενον, οἱ ἐμπρησταὶ ἦτο ἀδύνατον νὰ ἐπιτελέσουν τὸ ἔργον των ἄνευ βοηθείας τῶν ἐντοπίων ἀρχῶν. Προκείπτει ὅθεν τὸ ἐρώτημα πόθεν αὐτοὶ ἐκπορεύονται διότι οἱ ἐσχάτως γινόμενοι γνωστοὶ τουρκαλάδες δὲν νομίζω ὅτι ἦσαν βαλτοὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία διὰ δύο λόγους: Πρῶτον διότι τὰ Μεμέτια δὲν εἶναι τὸσον ἀφελῆ νὰ ἐκτίθενται ἕνεκα παιδαριωδῶν ἐνεργειῶν καὶ δεύτερον διότι ταυτοχρόνως μὲ τὰ Ἑλληνικὰ δάση ἠφανίζετο ἐκ πυρκαϊῶν καὶ ὁλόκληρος ἡ Μικρασιατικὴ ὕτπαιθρος. Ποῖοι ἦσαν ἐδῶ οἱ ἐμπρησταί;
  Κατὰ τὴν ἄποψίν μου πρόκειται περὶ στρατοῦ τῆς Νέας Τάξεως ὁ ὁποῖος ἐκτὸς τῶν ἄλλων κατααείει τὸν Πλανήτην (ΗΠΑ, Αὐστραλία, Εὐρώπη κλπ.), ὁ ὁποῖος ἔριξε τὸν Καντάφι καὶ Μουμπάρακ προσφάτως καὶ ὁ ὁποῖος σήμερον προσπαθεῖ τὸ αὐτὸ διὰ τὸν Ἄσαντ εἰς τὴ Συρίαν, καὶ οἱ ἀνωτέρῳ τουρκαλάδες θὰ πρέπῃ νὰ ἀνῆκον εἰς τὸν στρατὸν αὐτὸν. Δὲν ἀποκλείεται δέ, εἰς τὸν Νεοταξικὸν Στρατὸν νὰ εἶναι ἐντεταγμέναι καὶ μυστικαὶ ἤ ἄλλου εἴδους ὑτπηρεσίαι πολλῶν χωρῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων αἱ ΗΠΑ, ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἑλλάς.
  Ἐν κατακλεῖδι Φιλονόη κσὶ ἐσεῖς φίλοι μου τὸ θέμα τῶν πυρκαϊῶν ἴσως νὰ εἶναι κάτι σιβαρώτερον καὶ βαθύτερον ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται καὶ ῳς ἐκ τούτου πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺ προσεκτικοὶ εἰς τὰς ἀξιολογήσεις μας.Ἄν λοιπὸν κάποιος ἐκ τῶν φίλων ἔχει ἄποψιν ἤ γνωρίζει κάτι περισσότερον καλὸν θὰ ἦτο νὰ ἀναπτύξει τὴν ἄποψίν του καὶ νὰ τὸ συζητήσωμεν.

  • Νικόλαε, ποτὲ δὲν ἰσχυρίστηκα πὼς τὰ μεμέτια λειτουργοῦν ἄνευ ἐντολῶν καὶ ὑποδείξεων. Ἀλλὰ ἐπὶ τῆς παρούσης μία πλευρὰ τοῦ νήματος (ὄχι ἄκρη) εἶναι ἐμπρός μας καὶ φωνάζει νὰ τὴν δοῦμε.

   • Πολὺ σωστὰ καὶ συμφωνῶ ἀπολύτως. Ὅμως μίαν σκέψιν κάνω τὴν ὁποίαν καλὰ θὰ κάνουμε νὰ τὴν κρατᾶμε εἰς τὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ μας διὰ πᾶν ἐνδεχόμενον.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές! | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ NEWS

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές! Οὔστ ῥεμάλια, ἀνίκανα κι ἄχρηστα ὄντα! Οὔστ… Τιποτένιοι! | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ NEWS

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: e-CITYmap News Τώρα ἀνακαλύψαμε τοὺς ἐμπρηστές!

Leave a Reply