Ἐν τάξει! Ξεκίνησε ἡ ἐπανάστασις!

Ἐν τάξει! Ξεκίνησε ἡ ἐπανάστασις!Ἄς ἡσυχάσουμε πλέον! 

Ὅλα πᾶνε καλῶς!

Οἱ  «Ἕλληνες» βγῆκαν στοὺς δρόμους! Ξεκίνησαν τὴν ἐπανάστασι!

Διαμαρτύρονται μὲ κεράκια στὰ χέρια!

Αὐτὸ λέγεται ἐπανάστασις!

Διότι  τὸ κρύο, τὸ ψοφόκρυο γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν ἐμπόδισε κανέναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διαμαρτύρονται νὰ στηθοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν ΓΑΔΑ!!!

Γιατί ὅμως ἐστήθησαν; 

Γιὰ τὸν Ἐφραὶμ φυσικά!

Ὅλα ἔχουν καλῶς στὴν Ψωροκώσταινα καὶ στὴν ζωή μας λοιπόν!

Ἂς μὴν σκοτιζόμαστε! 

Μόλις ἀποφυλακιστῇ ὁ Ἐφραίμ, μετὰ φυσικὰ ἀπὸ τὶς διαρκεῖς κι ἔντονες πιέσεις ποὺ θὰ ἀσκηθοῦν στὴν «πολιτεία», ὅλα θὰ εἶναι ἐν τάξει! Θὰ ἔχουμε κερδίσει τὴν ἐλευθερία μας.

Καλὰ νὰ πάθουμε!

Ὅλοι μας!

Καὶ ἰδίως αὐτοὶ ποὺ πίστεψαν στὴν «ὀργὴ τοῦ πλήθους»!

Αὐτὴν τὴν ὀργὴ ἤθελα κι ἐγὼ νὰ δῶ. 

Καὶ τὴν εἶδα! 

Τώρα ἡρέμησα πλέον! Δὲν ἀγωνιῶ γιὰ τίποτα!

Σωθήκαμε!

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Πολὺ ῥᾶσο! Πάρα πολύ! Εἴδατε πού εἶχα ἄδικο γιά τούς ῥασοφόρους; Πρῶτοι στὸν δρόμο καὶ στὶς ἀντιρρήσεις καὶ στὶς διαμαρτυρίες! Αὐτὸ θὰ πῇ νὰ βγαίνῃ πρωτεργάτης ἡ ἐκκλησία! Ἐπανάστασις εἴπαμε!!!!

Υ.Γ.2.  Ὅλοι αὐτοὶ, οἱ ὅποιοι, ποὺ πρῶτα βάζουν κάτι ἄλλο (ὁ,τιδήποτε) καὶ μετὰ τὴν Πατρίδα, εἶναι αὐτοί πού ὀνομάζονται «Ἕλληνες». Μὴν διαμαρτύρονται ὅταν τοὺς καταγγέλλουμε. 

Υ.Γ. 3. Δὲν ἔχω τίποτα μὲ τοὺς πάσῃς φύσεως πιστούς! Ἔχω ὅμως πολλά, πάρα πολλὰ μὲ κάθε ἕναν ποὺ ξεσηκώθηκε καὶ ξεσηκώνεται μόνον γιὰ νὰ καλύψῃ καὶ νὰ ἱκανοποιήσῃ προσωπικές του ἀνάγκες καὶ θεωρήσεις. Καλὰ κάνει γιὰ τὴν ζωή του. Ἀλλὰ πατριώτης δὲν λέγεται.  Ἀλλοιῶς λέγεται!

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἐν τάξει! Ξεκίνησε ἡ ἐπανάστασις!

  1. Ὄχι Φιλονόη, δὲν πρόκεταιι περὶ ἐπαναστάσεως καὶ ἄλλα τοιαῦτα χαριτωμένα άντιθέτως μάλιστα τὸ πρᾶγμα εἶναι πολύπλευρον, πολὺ σοβαρὸν μὴ ἐπιτρέπον χαριτωμενιὲς καὶ σχολιάκια. Ἐκεῖνο δὲ τὸ ὁποῖον μὲ ἐξώργισε εἶναι τὸ ἀπύθμενον θρᾶσος τὸ ὁποῖον ἐπέδέξαντο ἐκπρόσωποι τῆς κατ’ εὐφημισμὸν δικαοσύνης διὰ τῶν ἐλεεινῶν δηλώσεών των! Ἄν αὐτὸ εἶναι τὸ περιεχόμενόν τῶν κυρίων αὐτῶν, τοῦτο ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωσιν διὰ τὴν σημερινὴν κατάντιαν τῆς Ἑλλάδος. Ἄς σταθῶ ἐδῶ ὅμως διότι θὰ παρακτραπῶ.

Leave a Reply