Περὶ ἐορταστικῶν εὐχῶν.

 

Περὶ ἐορταστικῶν εὐχῶν.Μία θαυμασία παρουσίασις σήμερα ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο μου Χρῆστο Σταυρίδη. Μόλις μοῦ τὸ ἔστειλαν. 

Τὸν εὐχαριστοῦμε. 

Φιλονόη. 

Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου παρουσιάζονται ευκαιρίες να εκφραστούμε στούς συνανθρώπους μας με ευχές κάνοντάς τους γνωστές τις προθέσεις μας και γενικότερα τα συναισθήματά μας .Οι ευχές αυτές διακρίνονται σε γενικές και ειδικές, κοινότυπες και πρωτότυπες και διατυπώνονται άλλοτε με τυπικά ευγενικό τρόπο π.χ.καλημέρα,  και άλλοτε ακόμη και σε στίχους.

Στην ελληνική γραμματεία υπάρχουν δύο ευχές που περιλαμβάνουν όλες τις άλλες, η πρώτη είναι το «ΧΑΙΡΕ» που το χρησιμοποιούσαν όλοι οι έλληνες και το «ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ» που το χρησιμοποιούσε συνήθως ο Φίλιππος ο Μακεδών ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ευχές εκφράζουν επιθυμίες πραγματοποιήσιμες και μή. Οι δύο πιό πάνω ευχές όμως είναι πραγματοποιήσιμες υπό προϋποθέσεις .Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δέν διαφέρουν γιατί λογικά η μία είναι επακόλουθο της άλλης. Όταν κάποιος είναι ευτυχής είναι και χαρούμενος και αντστρόφως. Όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης αν είναι δυνατόν σε έναν άνθρωπο να είναι ευτυχής απάντησε «…Ο ΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟΝ ΔΡΑ ΚΑΤ΄ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ », δηλαδή αυτός που οι πράξεις του χαρακτηρίζονται από λογική, ενεργεί ενάρετα και ο ενάρετος είναι ευτυχής .

Μια τέτοια ευχή που έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια και που αναφέρεται στην Οδύσσεια είναι « ΟΥΛΕ ΤΕ ΚΑΙ  ΜΕΓΑ ΧΑΙΡΕ ΘΕΟΙ ΔΕ ΤΟΙ ΟΛΒΙΑ ΔΟΙΕΝ (Όμηρος Οδύσσεια ω.402)» δηλαδή …να έχεις την υγιά σου και μεγάλες χαρές, είθε οι Θεοί να σου δίνουν ευτυχισμένες στιγμές. Όπως και το « ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΕΥ ΠΟΙΕΙ» δηλαδή να χαίρεσε και να περνάς καλά .

Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους φίλους μας το 2012 να είναι ευτυχισμένοι και τα λόγια τους,οι αποφάσεις τους και κυρίως οι πράξεις τους να χαρακτηρίζονται από λογική που την συμβουλεύει η ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ η Θεά της σοφίας η Αθηνά .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply