Ποιά ἀλήθεια καί ποιό ψέμμα;

Ποιά ἀλήθεια καί ποιό ψέμμα;1Πρωτοχρονιά σήμερα. Καιρὸς γιὰ δῶρα. Γιὰ ὅσους δῆλα δὴ ἔχουν ἀκόμη τὴν δυνατότητα. 

Δένδρα βαρυφορτωμένα, δρόμοι φωτισμένοι, σπίτια λαμπερά.

Πρωτοχρονιὰ εἶναι κι ἂς τὸ γλεντήσουμε. Ὅσο μποροῦμε τοὐλάχιστον. 

Στὸ σπίτι, στὴν πλατεία, στὰ …μπουζούκια! (Ναί, ἀκόμη καὶ σήμερα κάποιοι εἶναι μόνιμοι θαμῶνες!)

Τὰ μεσάνυχτα θὰ «εἰσβάλλῃ» ὁ Κοκακόλας γιὰ νὰ μοιράσῃ δώρα. Σὲ ὅσους ἔχουν καλὲς σχέσεις μαζύ του φυσικά.

Ποιός Κοκακόλας; 

Χμμμμμ…. Κάποιοι γνωρίζουν σίγουρα πὼς αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα ποὺ «εἰσέρχεται» στὰ σπίτια τους μόνον ἅγιος δὲν εἶναι. Ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ συντηροῦν τοὺς μύθους καὶ νὰ τοὺς διδάσκουν στὰ παιδιά τους. Βολεύει!

Ποιά ἀλήθεια καί ποιό ψέμμα;2

Ὁ ἅγιος λοιπὸν ἦταν κάπως ἔτσι:

Στεγνή, μαυριδερή, ἀσκητικὴ φυσιογνωμία. Οὔτε παχουλούτσικα μαγουλάκια, οὔτε ῥοδαλά, οὔτε χαρούμενη φατσούλα!!!

Ἐνδύματα ἐκκλησιαστικά (σὲ ἄλλες ἀπεικονίσεις μαῦρα ῥᾶσα ἢ καὶ κουρέλια), αὐστηρά, διόλου κοσμικά καὶ …κόκκινα! 

Κι ὅμως, ἂντὶ οἱ διάφοροι πιστοὶ καὶ μὴ, νὰ υἱοθετοῦν αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ἐπιλέγουν τὴν ἄλλην, μὲ τὸν μουσαντένιο ἅγιο. Ἴσως διότι εἶναι πιὸ εὐχάριστη, πιὸ χαρούμενη, πιὸ κοντὰ στὴν δική τους ὕπαρξι. 

Ποιός εἶναι ὅμως αὐτός ὁ ἅγιος Κοκακόλας; Πὄθεν μᾶς προέκυψε ἡ μορφή του;Ποιά ἀλήθεια καί ποιό ψέμμα;3

Ἐξ ὅσων ἔχω διαβάσει (ὄχι σὲ πρωτότυπα, δυστυχῶς) πρόκειται γιὰ τὸν …ἅγιο  Χειμώνα τῶν Βορειοευρωπαίων. Δῆλα δὴ γιὰ κάποιαν παγανιστικὴ φιγούρα!!!!

Οὔπςςςςςς!!! Ἐὰν ἀληθεύῃ αὐτό, τότε ὅλοι οἱ χριστιανοί τοῦ πλανήτου ὑμνοῦν κι ἀναμένουν τόν  ἅγιο Χειμώνα;  Δῆλα δή  κάποιον πού πολέμησαν; Κωμικοτραγικόν!  

(Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἅγιος Χειμώνας εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ὀνόματός του. ἧταν κάτι σὰν ξωτικὸ καὶ λεγόταν Σάντα Sondblum. Δὲν βρῆκα ὅμως κάπου ἀπεικονίσεις του. Δυστυχῶς!)

Στὸ μεταξύ, περισσότερο ἀπὸ ἀδιαφορία καὶ λιγότερα ἀπὸ παραπληροφόρησι (δὲν εἶναι ὅλοι ὑποχρεωμένοι νὰ γνωρίζουν τὴν προέλευσι. Ἀλλὰ σίγουρα ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὸν μουσαντένιο ὣς μουσαντένιο) τὸ ψεῦδος διαιωνίζεται!

Ἡ κόκα κόλα κάνει χρυσὲς δουλειές, οἱ κινέζοι ἐπίσης, τὸ πλαστὸ πρόσωπο ἔχει τόσο πολὺ προβληθεῖ, ποὺ καταντᾶ …ἀληθινό, ἰδίως γιὰ τὰ παιδιά…

Οὔπς….. Κι ἄλλη ἀνακρίβεια! 

Ὁ πραγματικὸς ἅγιος, κατὰ τὴν χριστιανικὴ παράδοσι, μόνον δῶρα δὲν μοίραζε. Μοίραζε εὐχές, παραινέσεις, συμβουλές… Ἀλλά δῶρα; 

Δῶρα μοίραζαν  μόνον οἱ γονεῖς, οἱ παπποῦδες, ἄν τε καὶ κάποιοι στενοὶ συγγενεῖς καὶ φίλοι. Τὰ παιδιὰ ὅμως μεγαλώνουν μὲ ἕνα ἀκόμη ψεῦδος. 

Εἶναι μικρὸ τὸ κακό, λένε οἱ ψυχολόγοι!!! Μικρὸ τὸ κακὸ ἀπὸ ἐδῶ, μικρὸ τὸ κακὸ ἀπὸ ἐκεῖ, μικρὸ τὸ κακὸ ἀπὸ παρὰ πέρα… Νὰ οἱ κοινωνίες ποὺ ἄγονται καὶ φέρονται κατὰ πῶς βολεύει τοὺς κοσμοεξουσιαστές τόσους αἰῶνες! 

Τὰ πολλὰ μικρὰ κακά μᾶς ἔχουν φέρει στὸ πολὺ μεγάλο κακὸ ποὺ βιώνουμε. Ἐὰν τὰ ἐξετάσουμε σὰν ἐπὶ μέρους δομικὰ στοιχεῖα, ἴσως πράγματι νὰ εἶναι μικρά. Ἐὰν ὅμως τὰ δοῦμε σὰν τμῆμα μίας γενικοτέρας πολιτικῆς, τότε μόνον  μικρὰ δὲν εἶναι! 

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

 • Ψεύτικος ἅγιος.
 • Ψεύτικη ἐμφάνισις.
 • Ψευδὲς ὄνομα. (Τὸ Santa Claus τί σημαίνει;)
 • Ψευδὴς προέλευσις! Ὁ Βασίλειος ἔρχεται ἀπὸ τὴν Καισάρεια καὶ ὁ Κοκακόλας ἀπὸ τὴν Λαπωνία. 
 • Ψευδὴς ῥόλος! 
 • Πρόωρος ἐρχομός!!! (Ναί καλέ, ὁ Κοκακόλας μᾶς ἔρχεται χριστουγεννιάτικα. Ἐμεῖς ἔχουμε Πρωτοχρονιάτικα ἔθιμα!!!)

Ἡ ἐμπορευματοποίησις ὅμως μίας τόσο σημαντικῆς ἡμερομηνίας, ἴσως εἶναι ἀπὸ τὰ χειρότερα τῆς ἐποχῆς μας.

 Μάλλιστα, σήμερα ποὺ ὑπάρχουν πάρα πολλὲς οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες δὲν διαθέτουν οὔτε τὰ βασικὰ γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους, πόσο τραυματική εἶναι ἡ συνειδητοποίησις γιά ἕνα παιδί; Μία ἀκόμη ἐγκατάλειψις ἀντέχεται; Δὲν ἀντέχεται! 

Ἐν ὁλίγοις, μεγαλώνουμε τὰ παιδιά μας μέσα σὲ ἕνα ἀκόμη ψέμμα.  Σὲ ἕνα πάρα πολὺ μεγάλο ψέμμα! 

Καί τί ἔγινε; Ἕνα ἀκόμη ψέμμα τί κακό περισσότερο θά προκαλέσῃ; 

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς, ἀλλὰ ἐγὼ ἔχω ἄλλην ἄποψι γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ δομεῖται ἡ σκέψις τους. Πιστεύω βαθύτατα στὴν εἰλικρίνεια καὶ τὴν ἐντιμότητα. Καὶ ἔχω ἀποδείξεις πὼς αὐτὰ ἀκριβῶς φέρνουν καλλίτερα ἀποτελέσματα. 

Βέβαια, ὅσοι καὶ νὰ μαζευτοῦμε, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιδράσουμε, «εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ …Ἄρη», πρὸ κειμένου νὰ πάψῃ στὴν Ἑλλάδα τὸ κακό. Εἶναι πολλὰ τὰ χρόνια τῆς λοβοτομήσεως. Εἶναι βαθειὰ τὰ μπόλια, κι ἔπιασαν… Ἔβγαλαν κλαδιά, σχεδὸν ἄλλαξαν, ἀλλοίωσαν τὸ εἶδος τοῦ δένδρου… 

Μόνον μὲ δική μας, αὐστηρῶς προσωπική, ἀποστασιοποίησι ἀπὸ τέτοιου εἴδους παραμύθια, θὰ καταφέρουμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα. 

Θά συμβῇ. Ἀλλὰ θέλει κι αὐτὸ τὸν χρόνο του. 

Χρόνια καλά σὲ ὅλους καὶ καλὴν χρονιά! 

Μὲ ὑγεία. 

Φιλονόη.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ  κι ἐδῶ

(Visited 25 times, 1 visits today)
12 thoughts on “Ποιά ἀλήθεια καί ποιό ψέμμα;

 1. Το όνομα «Saint Claus” προέρχεται από το Ελληνικό «Νικολάους». Στα γερμανικά παραφθαρμένο από “Νikolaus” σε “Niklaus”, «Klaus», Saint “Claus”. Sτα Λατινικά των καθολικών όπου «Κ» δεν χρησιμοποιείται σαν γράμμα στις λατινογενείς λέξεις. Οι λέξεις “Νikolaus”, “Niklaus”, «Klaus», Saint “Claus” υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην Γερμανία σαν ονόματα.

 2. Ἀγαπητοὶ φίλοι, ἡ συνειδητοποίηση, ἡ αὐτοκάθαρση ἀπὸ τὰ ψεῦδη, δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ χάπια ἤ μὲ τὸ πάτημα κουμπιῶν. Εἶναι ἔπαθλο, μετάλλιο ὀλυμπιακὸ ὄχι κτῆμα, ποὺ πρέπει διαρκῶς νὰ ἀποδεικνύεις ὅτι τὸ ἀξίζεις…
  Εὔχομαι σὲ ὅλους ἕνα δημιουργικὸ νέο ἔτος!

 3. Θυμαμαι τη θεια μου
  Πριν χρονια πολλα
  Το ξαδερφακι μου μικρο
  Εγω μεγαλος
  Το κρατουσα απ το χερι και περπατουσαμε
  Βλεπω ενα σπουργιτι να σταματα εξω απο μια σκαλοθυριδα
  Μετεφεραι υλικα για τη φωλια του και το κεφαλι του μολις που διακρινοτανε
  Αμεσως του το δειχνω λεγωντας του
  Κοιταξε το σπουργιτι παει να κουρευτει
  Μετα απο λιγο βγαινει το σπουργιτι σταματα για λιγο καμαρωτο στη σκαλοθυριδα και λεω στο ξαξαδερφακι:
  Bλεπεις; κουρευτηκε
  Μολις φθασαμε σπιτι λεει κατενθουσιασμενο:
  Μαμα!! μαμα!!! ειδαμε ενα σ π ο υ ρ γ ι τ ο κ ο υ ρ ε ι ο!
  και περιγραφει το γεγονος με καθε λεπτομερια
  Εφαγα την κατσαδα της ζωης μου
  Να μην του ξαναπεις ψεμματα μην του δημιουργεις ψευτικες εντυπωσεις
  μου λεγε και μου ξαναλεγε………Καλη της ωρα.
  …….μια που τοφερε η αναρτηση

 4. μονο μην ειν αληθεια τουτονε
  Κ. Παλαμας
  Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς
  μηδέ λεβέντες, Όσσα,
  ραγιάδες έχεις, μάνα γη,
  σκυφτούς για το χαράτσι.

  Κούφιοι κι οκνοί, καταφρονούν
  την θεία τραχειά σου γλώσσα,
  των Ευρωπαίων περίγελα
  και των Αρχαίων παλιάτσοι.

  • Ἐγὼ δὲν εἶμαι παλιάτσος Μιχάλη.
   Σοφὰ τὰ λόγια τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ.
   Σωστὰ τοποθετημένα καὶ πλήρη πόνου καὶ πίκρας γιὰ τὴν ὅλο καὶ πιὸ ἄθλια πραγματικοτητα.
   Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν εἶμαι παλιάτσος.
   Οὔτε τόσοι καὶ τόσοι Ἕλληνες γύρω μας.
   Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ Ἕλληνες!
   Βροντᾶ ἡ Γῆς ὅπου πατοῦμε!
   Τώρα ἐπιστρέφουμε!
   Κι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον ἐμεῖς ἀποφασίζουμε!
   Ὑπάρχουν καὶ οἱ παλιάτσοι!
   Αὐτοὺς ὅμως ΞΕΧΝΑ ΤΟΥΣ!!!! Μᾶς τελείωσαν! Ἐδῶ εἴμαστε κι ἐδῶ θὰ εἴμαστε! Οἱ παλιάτσοι τέλος!!!

Leave a Reply