Πρωτοχρονιά μέ τούς ἀστέγους;

Πρωτοχρονιά μέ τούς ἀστέγους;Ἐχθὲς μοῦ ἦλθε ἡ ἰδέα. 

Ἀλλὰ δὲν ἤξερα οὔτε τὸ πῶς, οὔτε τὸ ποῦ. 

Πῶς περνᾶ  κάποιος τήν Πρωτοχρονιά μέ τούς ἀστέγους; 

Ποῦ ἀφήνει τήν οἰκογένειά του; Τήν καθημερινότητά του;

Προσωπικῶς τὴν κάθε τυπικότητα τὴν ἔχω ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ξεχάσει. 

Ζῶ καλλίτερα δίχως τους. 

Ἀλλὰ γύρω μου ὑπάρχουν τόσες ἀνάγκες, ποὺ τελικῶς θυμήθηκα καὶ τὴν Πρωτοχρονιά. 

Θέλω πράγματι νὰ βρεθῶ μὲ τοὺς ἀστέγους αὐτὴν τὴν νύκτα. 

Κάποιοι φίλοι μου θὰ τὸ κάνουν. Τοὺς ζηλεύω. 

Ἐγὼ ἔχω ἀκόμη ἕνα μικρὸ τεχνικὸ πρόβλημα νὰ ἀντιμετωπίσω, ἀλλὰ θέλω νὰ πιστεύω πὼς θὰ εἶμαι μαζύ τους στὸ τέλος. 

Πρωτοχρονιά μέ τούς  ἀστέγους; 

Γιατί ὄχι; 

Ἂς μὴν τὸ δοῦμε ὡς προπόνησι ἀλλὰ ὡς δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ αὐτοὺς ποὺ πράγματι μᾶς ἔχουν ἀνάγκη αὐτὲς τὶς ἡμέρες. 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply