Ἡ 4η Μαρτίου!

Ἕνας νικητής!

Ἡ 4η Μαρτίου!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν δημοσιεύσαμε ἕνα ἄρθρο σχετικῶς μὲ τὴν ἀποχώρησι τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὸ Ἰράκ καὶ τὴν ἀντίστροφο μέτρησι, ἀναφορικῶς μὲ τὶς νέες συρράξεις ποὺ προετοιμάζονται ἀνὰ τὸν πλανήτη. (ΗΠΑ: Μετροῦν, ἀντιστρόφως, γιά τήν ἐπίθεσι στό Ἰράν)

Ὅλα καλὰ λοιπόν! 

Τὰ ἀμερικανὰ ὁδεύουν ὁλοταχῶς πρὸς τὸν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο!

Οἱ  Ῥῶσοι προετοιμάζονται ἐπίσης γιὰ τὶς πρῶτες συρράξεις.

Οἱ Τοῦρκοι, πανικόβλητοι πλέον, ἀντιλαμβάνονται πὼς τὸ μεγάλο κομμάτι τῆς πληρωμῆς θὰ γίνῃ ἀπὸ αὐτούς.

Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν ἤδη μπεῖ στὸν χορό!

Οἱ Πέρσες πλέον βλέπουν ξεκάθαρα τὸ παιχνίδι ποὺ τοὺς ἔχουν στήσει καὶ τὴν παγίδα ποὺ θὰ τοὺς ῥίξουν.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τοὺς Παλαιστινίους, τοὺς Αἰγυπτίους καὶ τοὺς Συρίους. Ὅλο καὶ περισσότεροι ἀντιλαμβάνονται πὼς τοὺς χρησιμοποιοῦν ὡς «πάτημα» γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν.

Οἱ εὐρωπΕοι ἀντιλαμβάνονται πὼς σὲ αὐτὸν τὸν χορὸ θὰ χορέψουν κι αὐτοί!

Στὸ μεταξύ, ἔχουν δοθεῖ κάποιες ἡμερομηνίες, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πότε θὰ ξεκινήσουν οἱ συρράξεις. 

Ἔως τῆς 4η Μαρτίου 2012!!!!

Πῶς κι ἀσχολοῦμαι πρωτοχρονιάτικα μέ αὐτά;

Ἁπλούστατον. 

Ἐδῶ, μέσα στὰ τόσα μας προβλήματα, ξεχάσαμε νὰ συνδέσουμε κάποιες ἡμερομηνίες μὲ κάποια γεγονότα. 

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ἀποκτήσαμε μίαν «κυβέρνησι», τῆς ὁποίας τὸ ἔργον εἶναι …ἀσαφές!!! (Ἔγραφα γιὰ αὐτὸ στὸ Σέ τί ἀκριβῶς ἐξυπηρετεῖ ἡ κυβέρνησις Παπαδημ(ί)ου;)

Τόσο ἀσαφές, ποὺ καταντᾶ προκλητικότατη ἡ ἐξακολούθησίς της. 

Ἀρχικῶς συζητοῦσαν γιὰ  μίαν προσωρινὴ κυβέρνησι, μὲ  διάρκεια ζωῆς ἔως τὰ τέλη Φεβρουαρίου. 

Τώρα τὸ πῆγαν λίγο παρὰ πέρα!

Τέλος Ἀπριλίου κι ἐὰν οἱ ἐκλογές!

Τὸ νομοθετικό ἔργο αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως; Ἀδιάφορον κι ἀνύπαρκτον!

Παραμένει στὴν ἐξουσία γιὰ πολλοὺς λόγους, οὐδόλως θετικοὺς γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Γιὰ παράδειγμα, ὑπογραφές, κατοχυρώσεις δανειακῶν συμβάσεων, ἀπόλυτος ἐνεχυρίασις δημοσίου πλούτου….

Σοβαρός λόγος ὑπάρξεως; 

Γιὰ τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιὰ τῶν πολλῶν, ναί!

Γιὰ κάποιους ἄλλους ὅμως ὄχι!

Αὐτὴ ἡ κυβέρνησις ὑφίσταται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο! 

Ἀναμένει τὸ πράσινο φῶς πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πετάξῃ σὲ περιπέτειες διόλου εὐχάριστες!

Νὰ μὴν σᾶς ἐκνευρίζω πρωτοχρονιάτικα. Δὲν κάνει. 

Ἀλλὰ κρατῆστε το!

Αὐτὴ ἡ ἀναβολὴ τῶν ἐκλογῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ὁριστικοποιήσεις τῶν ἀπειλῶν, καὶ βάσει τῶν ἤδη ὑπαρχόντων δεδομένων, μόνον γιὰ θετικὲς σκέψεις δὲν εἶναι!

Καλὴν χρονιὰ νὰ ἔχουμε! Ποὺ θὰ τὴν ἔχουμε! 

Ἀκόμη κι ἐὰν τὰ μάτια μας καὶ οἱ αἰσθήσεις μας, μᾶς ὑπαγορεύουν πὼς ὅλα πηγαίνουν απὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν πιστεύουμε τίποτα! Τὸ ἀπὸ πίσω, τὸ ἀπὸ κάτω, αὐτὸ ποὺ δὲν φαίνεται εἶναι τὸ ἀληθές!

Καὶ τὸ ἀληθὲς εἶναι ἕνα:

Οἱ Ἕλληνες ἐπέστρεψαν καὶ θὰ νικήσουν κάθε δύναμι ποὺ θὰ τοὺς ἀντιταχθῇ!

Θὰ ξεπεράσουν κάθε ἐμπόδιο ὡς μὴ ὑπάρχον!

Θὰ ἀντιπαρέλθουν κάθε δυσκολία ὡς ἁπλῆ ἐνόχλησι!

Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες!

Αὐτὴ εἶναι ἡ χρονιὰ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν ὁλοκληρωτικὴ νίκη!

Δὲν φοβόμαστε! Δὲν σκύβουμε! Δὲν προσκυνᾶμε!

Ὅλος ὁ πλανήτης περιμένει ἐμᾶς νὰ ἀλλάξουμε ἐκ νέου τὰ δεδομένα!

Εἶναι ἡ Φύσις μας τέτοια! Θὰ τὸ κάνουμε!

Μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ νικήσουμε! 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply