2012! Ἡ καλλίτερή μας χρονιά!

 

2012! Ἡ καλλίτερή μας χρονιά!Ξεκινᾶμε μίαν χρονιὰ μὲ ὅλες τὶς προϋποθέσεις ἐκεῖνες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὴν κάνουν ἀπὸ φρικτὴ ἔως …τελειωτικὴ γιὰ τὸ ἀνθρώπινον γένος!

Καμμία καλὴ εἴδησις! Καμμία θετικὴ σκέψις! Κανένα φῶς στὸν ὀρίζοντα!

Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σὰν καλαικούδα….

Κι ὅμως…

Δὲν ἔχουμε ἰδέα αὐτῶν ποὺ θὰ ζήσουμε! Πολλῷ δὲν μᾶλλον αὐτῶν ποὺ θὰ μᾶς …πείσουν πὼς θὰ ζήσουμε!

Σήμερα εἶναι Πρωτοχρονιά. Εἶπα νὰ μὴν συγχίσω ἄνθρωπο. Νὰ μὴν κακοκαρδίσω κάποιους. Νὰ ἀποφύγω κάθε στραβοπάτημα.

Πρὸς τοῦτο λοιπόν, μαζὺ μὲ τὶς εὐχές μου, ἀπεφάσισα νὰ γράψω ἐτοῦτο τὸ σημείωμα.

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἄν καὶ θεωρητικῶς θὰ πρέπῃ νὰ δοῦμε πάρα πολλά, αὐτὸ ποὺ θὰ δοῦμε στὸ τέλος εἶναι τὸ ἕνα: μία μεγαλειώδη νίκη τῶν Ἑλλήνων.

Μέσα στὰ πολλὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς βάρος μας, καὶ εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, εἶναι καὶ τὰ ἐξωγήινα. Δὲν μασᾶμε! Δὲν μᾶς πείθουν! Δὲν μᾶς κάμπτουν!

Ἔως κι ἔτοιμο νέον θεὸ μᾶς ἔχουν στὰ σκαριά. Σωτήρα θὰ τὸν ποῦν. Καὶ κατὰ πῶς πάει τὸ σενάριον, θὰ μᾶς «σώσῃ» ἀπὸ ἐξωγήινα ὄντα, ποὺ οὐδόλως ἐξωγήινα εἶναι.

Δὲν μπορῶ νὰ καταθέσω ἀποδείξεις γιὰ ὅσα ἰσχυρίζομαι, παρὰ μόνον ἐνδείξεις.

Αὐτὸ σημαίνει πὼς οἱ περισσότεροι δὲν θὰ μὲ πιστέψουν. Ἄλλως τε, ἀκόμη κι ἀποδείξεις νὰ παρουσίαζα, πόσο θά μποροῦσε νά διαδοθῇ ὁ λόγος μου; Πόσο μακρυά θά ἔφθανε; Πόσους ἀπό τά ἑπτά δίς θά πληροφοροῦσε;

Ἔχουν γνώσι οἱ κρατοῦντες. Ὅλα ἄψογα τὰ ἔχουν δομήσει. Τὸ μόνον ποὺ δὲν ὑπελόγισαν ἦταν τοὺς Ἕλληνες. Αὐτοὺς τοὺς εἶχαν γιὰ ξεγραμμένους.

Καὶ ναί, ἀπὸ ἐδῶ, ἀπὸ αὐτὴν τὴν πορδὴ Γῆς, ἀπὸ αὐτὸ τὸ μικρὸ γαλανόλευκο ἀκρωτήρι θὰ σηκωθῇ  ἡ σημαία τῆς λευτεριᾶς.

Ἔως τότε, διαβάζουμε, ἀκοῦμε, ἀκόμη καὶ βλέπουμε… Ἀλλὰ δὲν πιστεύουμε τίποτα! ΤΙΠΟΤΑ!!!!

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἀπὸ πίσω! Ἀναδομεῖται! Καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ τὸ κάνῃ μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ θὰ εἶναι ὁριστικό.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 109 times, 1 visits today)




2 thoughts on “2012! Ἡ καλλίτερή μας χρονιά!

    • Ἴωνα, γιὰ τὸ αὐτὶ τοῦ Διός δὲν ξέρω…
      Γιὰ τὸ δικό μου, γιὰ τὸ αὐτὶ κάθε ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ πλανήτου, γιὰ τοὺς Ἕλληνες… ξέρω! Αὐτὸ καὶ ἱδρώνει καὶ ἀκούει καὶ δίδει τὰ κατάλληλα σήματα ἐκεῖ ποὺ ἀπαιτοῦνται!

Leave a Reply