Λίγες εὐχές.

Λίγες εὐχές.Εὔχομαι σὲ ὅλους τοὺς φίλους παραλῆπτες τὰ καλλίτερα.

 Εὔχομαι καλὴν Πρωτοχρονιά, μεγάλα ἀποθέματα δυνάμεως γιὰ τὶς ἡμέρες ποὺ ἔρχονται, ἰσχυρὴ πίστη στὸ ἀποτέλεσμα καὶ γενικότερα τὰ καλλίτερα γιὰ ὅλους. 

Αὐτὴ εἰδικῶς ἡ χρονιὰ θὰ εἶναι δύσκολη. Τὸ γνωρίζουμε. Ἀλλὰ θὰ τὰ καταφέρουμε! 

Τὰ δεδομένα ἀλλάζουν ταχύτατα, ἐμεῖς γινόμαστε ὅλο καὶ πιὸ σοφοί καὶ οἱ ἐξελίξεις τρέχουν μὲ ταχύτητες ἀστραπῆς. 

Ἡ διαδρομή μας δύσκολη ἀλλὰ πρωτοπόρος. 

Καλούμαστε νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα. 

Καλούμαστε νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες. 

Μεγάλη ἡ ἀπαίτησις, ἰδίως γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν σὲ ἕναν βαθμὸ παραιτηθεῖ. 

Τώρα ξεκινοῦν τὰ ὠραῖα νὰ συμβαίνουν. Τὰ ὠραῖα καὶ τὰ δύσκολα! 

Ἐμεῖς ποὺ «κληρωθήκαμε» νὰ πορευτοῦμε σὲ αὐτὴν τὴν διαδρομή, ἔχουμε ταὐτοχρόνως ἕνα «θεῖον δῶρο», μίαν τεράστια εὐθύνη καὶ ἕνα βαρύτατον φορτίον. 

Θὰ τὰ καταφέρουμε. Δὲν ἔχουμε ἄλλην ἐπιλογή.

Οἱ γέφυρες πίσω μας γκρεμίζονται, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην.

Πρέπει καὶ θὰ βγοῦμε νικητὲς μέσα ἀπὸ τὴν πορεία.

Καὶ θὰ βγοῦμε!

 Εὔχομαι σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες τὰ καλλίτερα!

 Εὔχομαι σὲ ὅλους τοὺς φίλους δύναμι, ὑγεία καὶ ἀπέραντα ἀποθέματα ὑπομονῆς.

 Εὔχομαι νὰ γίνουμε περισσότεροι.

 Καλὴν Πρωτοχρονιά, καλὴν χρονιά καὶ ὑγεία.

 Φιλονόη.

Τὸ παραπάνω ἐστάλῃ πρὸ ὁλίγου στὶς προσωπικές μου ἐπαφές. 

Ὅλες οἱ εὐχὲς ὅμως ἰσχύουν γιὰ ὅλους. 

Εὔχομαι τὰ καλλίτερα. 

Δύναμι, ὑγεία, ἀντοχές. 

Φιλονόη. 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply