ΛΑΟΣ καί ΝΔ στηρίζουν τό χαράτσι;

ΛΑΟΣ καί ΝΔ στηρίζουν τό χαράτσι;
Τήν εἶχα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτὴν τὴν ἀπορία. 

Ἐτοῦτο τὸ κόμμα, τὸ ΛΑΟΣ, μὲ τὶς «ὑπερπατριωτικὲς» θέσεις, μὲ τὴν θεοκρατικὴ θεώρησι, μὲ τὶς ἀντιλαθρομεταναστευτικὲς ἀπόψεις, ποιά θέσι ἀκριβῶς ἔχει γιά τό χαράτσι;

Τί ἀκριβῶς πρεσβεύει; 

Τό στηρίζει ἤ ὄχι; 

Κι ἐάν ναί, γιατί δέν τό ὁμολογεῖ δημοσίως; 

Ἐάν ὄχι, γιατί στηρίζει τό ἔκτρωμα-κυβέρνησι πού τό ὑποστηρίζει;

Ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους πώς νομικῶς δέν στέκει;

Ἀντιλαμβάνονται πώς δίδουν λόγο καί ἰσχύ σέ μίαν κυβέρνησι πού παρανομεῖ;

Ἔχουν συνειδητοποιήσει πώς αὐτό καί μόνον θά τούς καταβαραθρώσῃ;

Ἤ δέν τούς ἐνδιαφέρει;

Βέβαια, γιὰ νὰ μὴν εἶμαι ἄδικη, τὶς αὐτὲς ἐρωτήσεις θέτω καὶ στὸν Ἀντωνάκη. 

Τί γίνεται Ἀντωνάκη; Τό στηρίζεις τό χαράτσι; 

Τό θεωρεῖς ἠθικόν καί νόμιμον; Κι ἐάν ὄχι, γιατί ἀκόμη δέν ἔχεις πάει σπίτι σου;

Τῆς παραλογίας καὶ τῆς ἀνισορροπίας συμβαίνει στὰ «πολιτικὰ» δρώμενα τοῦ τόπου! 

Ἀνύπαρκτος κυβέρνησις, ἀνύπαρκτος ἠθική, ἀνύπαρκτος νομικὴ ὑπόστασις!

Οἱ δικαστὲς ἐγκλωβισμένοι ἀνάμεσα στὸν νόμο καὶ στὴν παρανομία. Ἢ θὰ κρίνουν ὡς παράνομα ὅλα τὰ μέτρα καὶ θὰ ἐπιβιώσουν, ἢ θὰ τὰ δεκτοῦν καὶ θὰ χαθοῦν μαζὺ μὲ τοὺς πάτρονές τους. Τεράστιο τὸ δίλημμα! Δίλημμα ἐπιβιώσεως πλέον κι ὄχι συνειδήσεως!

Τὸ ἀντιλαμβάνονται καὶ πρὸς τοῦτο βλέπουμε τόσα φαινόμενα «ἀποστασιοποιήσεως»!

Συνεπῶς, γιὰ νὰ παραμένω δίκαιη, τά κόμματα πού στηρίζουν τήν κυβέρνησι θεωροῦν πώς πρέπει νά στηρίξουν καί τό χαράτσι; 

Ἐάν ὄχι, τότε γιατί δέν ΑΠΑΙΤΟΥΝ τήν παύσι του;

Ἐάν ναί, τότε γιατί δέν τό ὁμολογοῦν δημοσίως;

Νὰ σᾶς πῶ τί πιστεύω;

Πιστεύω πὼς δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶ τοὺς γίνεται! Καρέκλα νὰ πιάσουν καὶ τὶ στὸν κόσμο! Καρέκλα νὰ εἶναι κι ἂς εἶναι ἐπάνω σὲ νᾶρκες!!! Κι ἂς γνωρίζουν πὼς θὰ εἶναι γιὰ πάρα πάρα πολὺ λίγο! Τόσο λίγο, ὅσο μία ἀνάσα!!!!

Μία μόνον ἀνάσα!!! Γιὰ τόσο ἀξίζουν! Εὐτυχῶς!

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply