Εἶναι καλοὶ οἱ ἀεροψεκασμοί!

Εἶναι καλοὶ οἱ ἀεροψεκασμοί!Εἶναι μέρος τῆς ζωῆς μας!

Εἶναι ἀπαραίτητοι!

Διαφήμισις τῆς lego παρακαλῶ:

 

Εἶναι τμῆμα τῆς ζωῆς μας!

Εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ συμβαίνῃ!

Ὑπάρχει περίπτωσις νά ἀντιδράσῃ κάποιος; 

Ποιός; 

Γιὰ νὰ τὸ ξαναπάρουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ παρακαλῶ!!!!

Τί εἴπαμε;

Εἶναι καλοί οἱ ἀεροψεκασμοί; 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply