Τρία ἑκατομμύρια οἱ φτωχοί Ἕλληνες

 

Ἕνας φτωχός Ἕλλην

Ἕνας φτωχός Ἕλλην

Οἱ ἄριθμοί εἶναι ἀμίληκτοι. 3.000.000 συμπατριῶτες μας ζοῦν μέ λιγότερα ἀπό 7.000 εὐρώ.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι, οἱ ὑπόλοιποι πού ζοῦν μέ κάτι τί παραπάνω, βοηθοῦν καί αὐτούς πού ζοῦν κάτω ἀπό τό ὅριο τῆς φτώχειας, μέ τήν θέλησί τους ἤ μή. Οἱ ἔχοντες εἴσοδήματα, ὅμως, πέραν τῶν ὡς ἄνω, φορολογοῦνται περισσότερο, ὡς ἔχοντες. Τό κράτος, κλέφτης, κάνει πώς δέν καταλαβαίνει. 

Ἀλήθεια, ποιός εἶναι περισσότερο «προνομιοῦχος»; Οἱ φτωχοί ἤ οἱ ἄλλοι;

Μινώταυρος

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2011 θα πρέπει να προκαλέσουν αισθήματα ντροπής σε όσους κυβέρνησαν την χώρα τα τελευταία δύο χρόνια: Τρία εκατομμύρια Έλληνες, το μεγαλύτερο ποσοστό μετά τον Β’Π.Π. ζει σε συνθήκες φτώχειας, συνθήκες που επικράτησαν στην χώρα μετά το 2009!

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την Αρχή, το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτομο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 13.973,94 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 24.224,38 ευρώ. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 868.597 και τα μέλη τους σε 2.204.800.

Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23% και είναι υψηλότερος κατά, περίπου, τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. 

Επιπλέον, ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 21,3%, ενώ οι πολίτες που διαβιούν σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται με μερική απασχόληση φτάνουν τις 544.800, δηλαδή 60.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρσι. (defencenet) 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply