Πῶς διδάσκεις;

 

Πῶς διδάσκεις;Εχα πάντα ατν τν πορία.

Διάβαζα δ κα χρόνια ψυχολογία, παιδοψυχολογία… 

Εχα σχοληθε μ μεθόδους ατοβελτιώσεως…

Εχα ναζητήσει δρόμους διαφορετικούς…

Κα πάντα κατέληγα σνα συμπέρασμα.. 

Κάτι δν πάει καλά… Κάτι δν πάει διόλου καλά!

λη κατάστασις γύρω μας πάει π τ κακ στ χειρότερο. 

Δν χει ν κάν μ τος «κυβερνντες» λλ μμς. 

Μόνον μμς. 

κπτωσις ξιν! Ατ εναι! κπτωσις ρχν! κπωσις στόχων!

Μ τν φίλο Κώστα συζητούσαμε πρ μηνν τ θέμα τς παιδείας. λεγε Κώστας: «Δν εναι δυνατν νποφασίζουν γι τν παιδεία οπαίδευτοι… Γι τν γλώσσα ογράμματοι! Γι τν διδαχ τς στορίας οδαες..» 

Κι μως, κυττξτε γύρω σας. Τς ποφάσεις γι τν παιδεία μας τς λαμβάνουν οπαίδευτοι, ομόρφωτοι, οσχετοι!

πεφασίσθ τ μονοτονικόν γι ν γίν πι εκολη (τσι επαν) ζω τν πολλν. Κι χι γι ν μάθουν λοι γλώσσα κα γραφ σωστά!

Μείωσις κι κπτωσις κα πτώσις ρίων, ποιότητος, νευ μέτρων κα σταθμν! νευ πιγνωσεως. 

Σήμερα βλέπω γύρω μου παιδι πο μεγαλώνουν τσι, χύμα, δίχως στόχο. 

Κι ατό δέν μαθαίνεται;

Γιατί κάτι μέσα μου μο λέει πώς τά πάντα μαθαίνονται;

Γιατί κάτι μέσα μου μο λέει πς λα πρέπει ν μαθαίνονται! 

π τς λήθειες τς ζως ως τς λήθειες τορωτος.

π τ παιχνίδια ως τος ργασιακος κανόνες. 

π τν τρόπο πο σκεπόμαστε ως τν τρόπο πονειρευόμαστε!

Τί γινε καί χάσαμε τίς ξίες; Τίς ρχές; Τούς στόχους; 

χω τν ντύπωσι πς χάσαμε τν τρόπο διδαχς. 

τολάχιστον πς χάσαμε μαζύ μ τν γνώσι κα τν πιθυμία γιναζήτησι. 

σως ν κάνω λθος.

σως κι χι… 

Φιλονόη. 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply