Ἕνα βῆμα, τὸ πρῶτο…

 


Ἔπεσα. Πέσαμε ὅλοι!

Κτύπησα, κτυπήσαμε καὶ πονέσαμε!  Συνεχίστε τὴν ἀνάγνωσι


(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply