Βγάζουν ἐκτός Ἑλλάδος τό Καστελλόριζο. Στό παιχνίδι καί ἡ Κύπρος…

Βγάζουν ἐκτός Ἑλλάδος τό Καστελλόριζο. Στό παιχνίδι καί ἡ Κύπρος...Ἡ προδοτική ἀδιαφορία καί ἀπάθεια τῶν ἑλληνικῶν «κυβερνήσεων» ἔχει ἀποτελέσματα. Οὔτε οἱ Τοῦρκοι νά κυβερνοῦσαν στήν Ἑλλάδα δέν θά εἶχαν τέτοια ἔκβασι στίς ὑποθέσεις τους. Ἡ Κύπρος κοιτάζει τά συμφέροντά της. Ἐμᾶς θά περιμένῃ;

Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα

Με μία κυνική εκμετάλλευση της κρίσης που περνάει η Ελλάδα και της απαξίωσής της στονπαγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό χάρτη, η Αίγυπτος και δευτερευόντως η Κύπρος, προχωράνε σε συμφωνία με την Τουρκία, μοιράζοντας μεταξύ τους τις ΑΟΖ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, βγάζοντας όμως εντελώς το Καστελόριζο από την ελληνική επικράτεια.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός που ουσιαστικά βγάζει από το χάρτη της Ελλάδας, το Καστελόριζο και το βάζει στον τουρκικό χάρτη, αναμένεται να εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς τα υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας Αιγύπτου και Κύπρου θα προχωρήσουν σε μία συμφωνία με την Τουρκία, όπου η ΑΟΖ Αιγύπτου θα εφάπτεται με την ΑΟΖ της Τουρκίας και στη συνέχεια αυτή με τηνΑΟΖ της Κύπρου.

Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από τη χαρτογράφηση των ΑΟΖ, όπως πάνε να συμφωνήσουν Αίγυπτος και Τουρκία, η περιοχή του Καστελόριζου από την ελληνική επικράτεια, γιατί αυτό το ελληνικό νησί παρεμβάλλεται μεταξύ των ΑΟΖ Τουρκίας και Αιγύπτου (σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης) κι έτσι χαλάει το σενάριο για γειτνίαση των ΑΟΖ Αιγύπτου- Τουρκίας – Κύπρου.

Πρόθεση, κυρίως των Αιγυπτίων και των Τούρκων με την κίνηση αυτή είναι να βγάλουν εντελώς έξω από το παιχνίδι την Ελλάδα σε ότι αφορά στο δικαίωμα έρευνας για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην περιοχή που περιγράφουν σαν δικές τους ΑΟΖ, ενώ τα θαλάσσια αυτά οικόπεδα ανήκουν στην Ελλάδα και περιέχονται στην ελληνική ΑΟΖ, η οποία όμως δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Σε επικοινωνία του newsbomb με το υπουργείο Εξωτερικών δεν υπήρξε καμία επίσημη απάντησηστο ερώτημα τι θα πράξει η Ελλάδα σε περίπτωση αναγγελίας της αιγυπτιακής ΑΟΖ που θα συνορεύει με την τουρκική, βγάζοντας έτσι το Καστελόριζο εκτός ελληνικής επικράτειας. Ανεπίσημα πληροφορούμαστε όμως ότι δεν υπάρχει καν σχέδιο σε διπλωματικό επίπεδο για ελληνική αντίδραση στο γεγονός αυτό. 

πηγή


(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Βγάζουν ἐκτός Ἑλλάδος τό Καστελλόριζο. Στό παιχνίδι καί ἡ Κύπρος…

  1. Ὀλιγόν τι τραβηγμένον Μινώταυρε. Ἡ Μεγίστη εἶναι νῆσος μὲ μόνιμον πληθυσμὸν, οἰκονομικὴν δραστηριότητα καὶ ἀνήκει εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ὁποία ἔχει δικαίωμα εἰς τὸ δίκαιον τῆς θαλάσσης. Συνεπῶς ἡ Μεγίστη δὲν εἶναι κάτι τὸ ὁποῖον δύναται κάποιος νὰ τὸ βάλη εἰς τὴν τσέπην του καὶ νὰ τὸ μεταφέρῃ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Ἡ Κύπρος ἀφ’ ἑτέρου δὲν ἔχει διάθεσιν νὰ αὐτοκτονήσῃ ἡ δὲ Τουρκία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ άναπτύξῃ ΑΟΖ ἐκτὸς καὶ ἄν τῆς τὸ ἐπιτρέψῃ ὁ γείτων καὶ οἱ πλησιέστεροι γείτονες ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει τὴν ἕνωσιν τῆς ἰδικῆς της ΑΟΖ μὲ αὐτὴν τῆς Ἑλλάδος ὅποτε αὐτὴ τὴν ἀνακυρήξει. Ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ ἔχει κλείσει διὰ τὴν Τουρκίαν ἐκτὸς καὶ ἄν ἡ Ελλὰς κατὰ τὴν ὁριοθέτησιν τῆς ἰδικῆς της ΑΟΖ δηλώση ὅτι ἀναγνωρίζει καὶ Τουρκικήν. Οἱ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἑλλὰς καθυστερεῖ τὴν ἀνακύρηξιν καὶ ὁριοθέτησιν τῆς ἰδικῆς της ΑΟΖ εἶναι νομίζω γνωστοὶ ἀλλὰ ἐδῶ προκαλοῦμαι νὰ σοῦ ὑπενθυμίσω ὅτι τὸν μοναδικὸν ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος γκαρίζει ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπ’αὐτοῦ καὶ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει βγάλει τὸ θέμα εἰς τὴν δημοσιότητα προσπαθοῦμε εἰς πᾶσαν εὐκαιρίαν νὰ τοῦ βγάλουμε τὰ μάτια. Καλὰ νὰ πάθουμε. Διότι περαιτέρω καθυστερήσεις θὰ βάλουν κάποιον τρίτον εἰς τὸ παιχνίδι, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ εἶναι οὔτε ἡ (τελειωμένη) Τουρκία, οὔτε ἡ Κϋπρος, οὔτε ἡ Αἴγυπτος οὔτε τὸ Ἰσραήλ. Καὶ μετὰ θὰ μᾶς καταρῶνται ὅλοι αὐτοὶ μαζὺ καὶ ἐμεῖς θὰ μείνουμε μὲ τὸν ποῦλον στὸ χέρι.
    Μυαλὸ θὰ βάλουμε Μονώταυρε; Θὰ μάθουμε ἐπιτέλους τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος; Θά;

Leave a Reply