Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ ἀγρότες!

 

Ὥρα  νὰ πληρώσουν οἱ ἀγρότες!Τί σημασία ἔχει ἐάν τούς ἐπεξεργάστηκαν;

Τί σημασία ἔχει ἐάν τούς τήν ἔστησαν;

Μήπως ἔχει σημασία ἡ γενικότερη διάθεσις καταστρατηγήσεως κάθε νόμου καί ἤθους;

Ὄχι φυσικά!

Οι Έλληνες αγρότες καλούνται να επιστρέψουν 424,8 εκατ. Ευρώ σε 4 μήνες!


Οι Έλληνες αγρότες καλούνται να επιστρέψουν 424,8 εκατ. Ευρώ σε 4 μήνες! Τα χρήματα αυτά αφορούν το πακέτο Χατζηγάκη και πληρωμές του 2008 μέσω ΕΛΓΑ.
Η Κομισιόν, με Απόφαση που θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ζητάει την επιστροφή του «πακέτου» Χατζηγάκη, ύψους 415 εκατ. ευρώ, που πληρώθηκε το 2009, σε αγρότες μέσω του  ΕΛΓΑ. Στο πλαίσιο μάλιστα της ίδιας έρευνας, η Κομισιόν κρίνει παράνομες και αντίστοιχες πληρωμές, ύψους 387 εκατ. ευρώ, που έγιναν επίσης μέσω του ΕΛΓΑ το 2008.
Το συνολικό ύψος των «παράνομων» κρατικών ενισχύσεων, που κατά την Επιτροπή πρέπει να ανακτηθούν έντοκα, ανέρχεται στο ποσό των 424,8 εκατ. ευρώ. Μετά από αυτά η Επιτροπή θέτει προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την ανάκτηση από τους παραγωγούς των σχετικών χρηματικών ποσών και ζητά πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανάκτηση, μέχρι τις 8/2/2012.
Η ανακοίνωση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφέρει τα εξής :
Η απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση C-3/2010 – Κρατικές ενισχύσεις μέσω του ΕΛΓΑ στους αγρότες το 2008 και 2009
«Στις αρχές του 2009 έγιναν πληρωμές ύψους 415 εκατ. ευρώ σε αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 262037/30-1-2009 των τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σ. Χατζηγάκη και Υφυπουργού Οικονομικών Ν. Λέγκα.
Στις πληρωμές αυτές δεν έγιναν σεβαστοί οι κανόνες για τη νόμιμη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Ταυτόχρονα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί που συνόδευσαν τις πληρωμές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κλήθηκε άμεσα στις Βρυξέλλες ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αιτιολογήσει τις πληρωμές, προφανώς χωρίς να πείσει την τότε Επίτροπο Γεωργίας.
Σαν επακόλουθο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιήθηκε άμεσα, ξεκινώντας έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι πληρωμές συμβιβάζονται με την κοινοτική νομοθεσία. Στο πλαίσιο μάλιστα της ίδιας έρευνας, η ΕΕ εξέτασε και αντίστοιχες πληρωμές, ύψους 387 εκατ. ευρώ, που έγιναν επίσης μέσω του ΕΛΓΑ το 2008, φθάνοντας έτσι το συνολικό αντικείμενο της έρευνας στα 802 εκατ. ευρώ. (πειραματόζωα)

Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ζητηθοῦν τὰ χρήματα ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο ἐγκέφαλο, δῆλα δὴ τὸν Χατζηγάκη, πωλοῦν τρέλλα…

Καλὰ νὰ πάθουν πάντως καὶ οἱ ἀγρότες καὶ ὅλοι μας!

Ποιός τούς ψήφιζε; 

Ποιός τούς ἀνεβοκατέβαζε;

Ἂς πληρώσουμε τώρα γιὰ νὰ μάθουμε νὰ τὸ κόβουμε καλλίτερα τὸ χέρι μας. 

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply