Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης.

Τὸ παρακάτω ἀπόκομα μοῦ ἔστειλε πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὁ Σωκράτης Χριστοδουλάρης. 

Ἔχει ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον αὐτὴν τὴν περίοδο, ἐὰν φυσικὰ συνυπολογίσουμε τὰ ὅσα ἤδη συμβαίνουν στὴν γειτονιά μας. Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης.

Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς, οἱ χᾶρτες ἀλλάζουν… Κάποιοι ὀρέγονται τιμὲς καὶ δόξες ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν καὶ τὸ ἀνθρώπινον γένος καλεῖται νὰ λάβῃ σημαντικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴν πορεία του. 

Ὀψόμεθα…

Συγκλονιστικὲς οἱ ἐπόμενες στιγμές μας!

Φιλονόη.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply