Μόλις μᾶς τελείωσε κι ὁ «ἀνθρωπισμὸς» τοῦ Καμίνη.

Μόλις μᾶς τελείωσε κι ὁ «ἀνθρωπισμὸς» τοῦ Καμίνη.

ρθότερα, μόλις μς τελείωσε «νθρωπισμς» το Μπουταμίνη. 

πχθς τ βράδυ διώχνουν τος στέγους π τ ΡΟΥΦ.

Πόσες μέρες λοιπόν κράτησε «νθρωπισμός» το «δημάρχου»; 

ξη; πτά; κτ

Δν ντεχε παρ πάνω! Τόσο τν κοστολογε τν «νθρωπισμό» του δήμαρχος!

Μερικς νακοινώσεις, τς ποες λοι σπεύσαμε ν τς ναδημοσιεύσουμε, λόγ παγετο!

Μν το πεθάν κάποιος στεγος σ κάποια πλατεία. (Διότι τ παγκάκια «νθρωπιστς» «δήμαρχος» τχει ξηλώσει πρ πολλοδη!!!) 

Μν κα τν τρέχουν τίποτα τρελλο στ δικαστήρια μ τν κατηγορία το φόνου π πρόθεσι! Ατ τρέμει! 

Γιλα τλλα στ παλαιότερα τν ποδημάτων του!

παράστασις το ΚΥΑΔΑ μόλις λαβε τέλος! 

τσι κι λλοις «νθρωπισμς» το «δημάρχου» φοροσε μόνον σξήντα στέγους. Οπόλοιπες χιλιάδες στέγων δν τν νδιαφέρουν!

Φυσικ οτε λόγος γι δεγμα συνειδήσεως! Οτε μία σταλιά! Τν δουλειά του ν κάν

Ν δικαιολογήσ τ μετρητ τς ΜΚΟ (λέμε τώρα) πο στήθηκε γι ν δόσ ατν τν θαυμασία παράστασι! 

Εγε «δήμαρχε»!!! Εγε κα ξαν εγε!

ρχεται μως κα ορ τς χλάδας! Κα εναι πολ μακρι κα χονδρή! 

Φιλονόη. 

φωτογραφία

σχετικ θέματα:

ποκριτς Καμίνης!

πείγουσα νακοίνωσις!

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply