Ὅποιος ἔχει τὴν μύγα μυγιάζεται!


σαχλαμάρας by .

Αὐτὸ ξέρω ἐγώ!

Διάβαζα γιὰ τὴν «ἀγανάκτησι» Τατσοπούλου ἀναφορικῶς μὲ τὰ κείμενα τοῦ πιτσιρίκου.

Ὁ πιτσιρίκος ἐγγράφως κατήγγειλε τοὺς συγγραφεῖς ὡς χρηματισμένους. 

συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply