Ἡ λίστα μέ τούς μεγαλοοφειλέτες

κλείσαμε by .

 

Οὔκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος. Οἱ ὀφειλές εἶναι μέ τά πρόστιμα καί τίς προσαυξήσεις.

Βεβαίως, οἱ, παρακάτω, ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι χρωστοῦν περίπου 15 δισεκατομμύρια στό Δημόσιο, μπορεῖ νά ἔχουν περιουσίες. Μπορεῖ. Ἴσως, νά μήν ἔχουν στήν ἰδιοκτησία τους τίποτα, γιά λόγους εὐνοήτους. 

Ἄρα, μεγάλος θόρυβος γιά τά ψίχουλα πού προφανῶς θά εἰσπραχθοῦν. Τόσο καιρό δέν τό ἤξεραν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ δημοσίου; Τώρα εἶναι ἀργά. Δέν ἔχουν μόνον οἱ συγκεκριμένοι ὀφειλές πρός τό δημόσιο. Ἔχουν νά λαμβάνουν καί αὐτοί ἀπό τό κράτος καί ἀπό ἰδιῶτες τά ὁποῖα δέν πρόκειται νά εἰσπράξουν ποτέ, διότι καί οἱ ἄλλοι χρωστοῦν σέ ἄλλους, στό κράτος καί πάει λέγοντας……..

Μόνο οἱ περιουσίες τους καί οἱ καταθέσεις τους εἰς τό ἐξωτερικό. Εἴπαμε. Ἄν ἔχουν καί ὅσοι ἔχουν. Τρίχες

Ἐδῶ ἡ λίστα μέ τούς «μεγαλοοφειλέτες».

Ὀμολογῶ πώς δέν τήν διάβασα ὁλόκληρη. 

Μινώταυρος

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ λίστα μέ τούς μεγαλοοφειλέτες

  1. Δὲνν χάνεις καὶ τίποτα ἄν δὲν τὴν διαβάσῃς Μινώταυρε!… Μᾶλλον πρόκειται περὶ μιᾶς ἀκόμη ἠχηρὰν περιπτώσεως κορυβαντισμοῦ!

Leave a Reply