Δὲν πληρώνουμε χαράτσι καὶ στὴν ΔΕΗ!!!

 

Τ χαράτσι χει γίνει φιάλτης πολλν νοικοκυριν!

μως, μετπ τν τόση πίεσι ποχει σκηθε, κάτι γίνεται…. 

Κάτιπάραπολμεγάλο

Δὲν πληρώνουμε χαράτσι καὶ στὴν ΔΕΗ!!!

 

Δν θέλω ν προκαταβάλλω τ γεγονότα, λλ μο μυρίζει ….ΝΙΚΗ!!!!

ψόμεθα!

Σ λίγο κι λλες νδιαφέρουσες συνέχειες το δράματος Μπένυ!

Φιλονόη. 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply