Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Χίτλερ;


χίτλερ by .

Γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα ἔχω διαβάσει κατὰ καιροὺς πάρα πολλά. Δὲν θὰ μποροῦσα ὅμως νὰ γράψω κάποιο ἄρθρον, διότι δὲν ἔχω ἀσχοληθεῖ σοβαρὰ μὲ τὴν ἔρευνα ποὺ τὸν ἀφορᾷ.

Σήμερα σᾶς παρουσιάζω μίαν ἔρευνα ἀπὸ κάποιον ἄλλον, ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα καὶ τεκμηριωμένη. 

Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν τρῶμε ὅ,τι μᾶς ταΐζουν. Γιὰ νὰ ῥίξουμε μίαν ματιὰ στὰ «γύρω-γύρω» του.. Γιὰ νὰ μάθουμε ποιοὶ ἤθελαν νὰ στήσουν αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ ἐστήθῃ στὴν Εὐρώπη, ποιοὶ τὸ συντηροῦν καὶ γιὰ ποιούς συνέχεια

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Χίτλερ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Χίτλερ; | UDemand

Leave a Reply