Ἴμια 2012!

 

 

Μία κδήλωσις τιμς!

Μία κδήλωσις μνήμης!

Τολάχιστον να εχαριστ στ παλληκάρια μας πο τόσο δίκως χάσαμε!

Σάββατο, 28  ανουαρίου 2012, πλατεία ηγίλλης.
Ἴμια 2012!

 Λας πο ξεχν τν στορία του εναι λας χαμένος!

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply