Διαμαντοπούλειο παραλήρημα!

Διαμαντοπούλειο παραλήρημα!

 

χει πολ γέλιο ττομο!Μάλλιστα σ κάποιο σημεο λέει πς σοι πολιτικο συμμετέχουν σ μίαν κυβέρνησι θνικς «σωτηρίας» θ πρέπ ν ξεχάσουν τν πολιτική.
γ πάλι πού δέν τό εδα ατό εμαι στραβή;
Δλα δή χννα θέλει νά βγάλπό τήν μέσι λους τούς λλους καί νά μείν μόνη της μέ κάτι Μπουταμίνηδες, λεβιζάτους, Τσουκάληδες καί  Χατζηδάκηδες;
Γιά πόσο ζα μς παιρνον τά ζα;

Φιλονόη. 
φωτογραφία

 Σχετικς φιλοδοξίες τς χννας:

φθασε στιγμή νά ποφασίσ μόνη της χννα γιά τήν πομένη κυβέρνησι;

Στν Παλαι Βουλ στήνουν χορ ο «σωτρες»!!!

Ν κινηθομε κα ν blogάρουμε ποτελεσματικά!

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply