Ἀντιδρᾶστε. Μήν ὑποκύπτετε

Ἀντιδρᾶστε. Μήν ὑποκύπτετεΤοῦ χρόνου, ἔτσι πού πᾶνε τά πράγματα θά εἴμαστε κι ἐμεῖς ἄστεγοι, παρέα μέ τούς Πακιστανούς, τούς Ἀφγανούς, βορᾶ στίς ὀρέξεις τῶν Ἀλβανών μέ τά καλάσνικωφ. Αὐτοί τούς ἐκάλεσαν, αὐτοί φέρνουν ὅτι ἐγκληματικό στοιχεῖο ὑπάρχει στήν οἰκουμένη, τούς δίδουν καί 5-6 χιλιάρικα καί τούς κάνουν ὑποκλίσεις. Γιά νά μᾶς ἐκφοβίζουν καί νά τούς στρέψουν ἐναντίον μας ὅταν θά ἔρθῃ ἡ ὥρα. Ποιός θά νικήσῃ σέ ἔνα τέτοιο πόλεμο; Αὐτός πού ἔχει ὅπλα καί «πλάτες». Δηλαδή αὐτοί.

Ὁ κόμπος ἔφτασε στό κτένι. Καιρός νά ἀντιδράσουμε. Νά διώξουμε τούς ξένους ἀπό τήν Ἑλλάδα. Πρίν γίνουν χειρότερα τά πράγματα. Κάποτε ἡ κατάστασις θά εἶναι μή ἀναστρέψιμη.

ΟΛΟΥΣ. Τούς Πακιστανούς, τούς Ἀλβανούς, τούς Γερμανούς, τούς τροϊκανούς πού ἔχουν πέσει σάν τίς ἀκρίδες καί τρῶνε τίς σάρκες μας. Ἐπιβουλεύονται τόν πλοῦτο τῆς χώρας καί τήν ἀνεκτικότητά μας.

Πρό διετίας ὁ ἀνεκδιήγητος ἀπόγονος τῆς δυναστείας τῶν Παπανδρέου καί δοῦλος τῶν ξένων τοκογλύφων ἀπεμπόλησε τήν ἐθνική μας κυριαρχία. Μᾶς κατέστησε προτεκτορᾶτο τῆς Γερμανίας καί τῶν «ξένων δυνάμεων». Εἴμαστε χώρα ὑπό κατοχήν. Μέ ποιό δικαίωμα; Μέ τήν ψῆφο τῶν ἐξαπατηθέντων καί ἀνεγκεφάλων Ἑλλήνων ψηφοφόρων. Ξυπνῆστε, διαβᾶστε, μάθετε ποιό εἶναι τό σωστό. Δέν χρωστᾶμε «μία». Μᾶς καταχρέωσαν, μέ τήν βοήθεια τῶν δοσιλόγων τους γιά νά μᾶς καταλάβουν. Νά μᾶς ξεπουλήσουν ὅσο ὅσο. 

Δέν θέλουμε Ἀμερική, δέν θέλουμε Εὐρώπη, δέν θἐλουμε εὐρώ. Ἤδη ἔχουν λιγοστέψει ὅσα εὐρώ ἔχουμε στήν τσέπη μας. Μᾶς τά πῆραν καί μᾶς φοβερίζουν ὅτι θά βγοῦμε ἀπό τό εὐρώ (χά).

Ἄντιδρᾶστε, μήν ὑποκύπτετε. Δέν θέλουμε νά μᾶς σώζουν ἄλλο. Ἦρθε ἡ ὥρα νά σώσουμε ἐμεῖς τήν χώρα μας, τό σπίτι μας, τήν γῆ τῶν πατέρων μας. Τά μέρη πού ζήσαμε καί μεγαλώσαμε. Τούς γονεῖς, τά παιδιά μας. Γιά ἕνα καλλίτερο καί ὑπερήφανο αὔριο.

Ἀντιδρᾶστε. Ὅπως μπορεῖ ὁ καθένας. Ἀλλά ἀντιδρᾶστε. Μή γίνεστε ἁπλοί θεατές τῶν γεγονότων. Δέν εἶναι δύσκολο. Κάνετε τἠν ἀρχή. ὅλα τά ἄλλα θά ἔρθουν μόνα τους. Ἕνα πρᾶγμα χρειάζεται μόνον. ΑΠΟΦΑΣΙΣ!

Μινώταυρος  

Τό βίντεο ἀπό τόν φίλο Ἀλέξανδρο

(Visited 26 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἀντιδρᾶστε. Μήν ὑποκύπτετε

  1. Ψυχραιμία Μνώταυρε. Τὰ πράγματα ναὶ μὲν δὲν εἶναι καλά, δὲν χρειάζεται ὅμως καὶ νὰ τὰ μαυρίζουμε ἔτι περαιτέρω. Ἡ συνταγὴ εἶναι ἁπλή. Ὁλικὴ διαγραφὴ ἀπὸ τὸν νοῦ μας τῶν Τριχρώμων (Κυανῶν, Πρασίνων καὶ Ἐρυθρῶν) καὶ πίστεψέ με ὅλα θὰ }υπάγουν κατ’ εὐχὴν. Πρὸς τὶ λοιπὸν τὰ τόσα θυμοφθόρα μηνύματα; ὅταν μάλιστα ὁ μεῖζον Ἑλλαδικὸς χῶρος εἶναι ἀποδεδειγμένως πλέον τὸ μεγαλύτερον ἐνεργειακὸν κέντρον τοῦ πλανήτου; Ψυχραιμία λοιπόν!

      • Μόνον αὐτοὺς Μινώταυρε, διότι ὅλοι οἱ ἄλλοι, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, εἶναι “διαπραγματεύσιμοι”, ἤγουν, ἀσχέτως ἰδεολογιῶν, ἐτικετῶν καὶ ἄλλων τοιούτων ἠλιθιοτήτων μὲ μόνον ἀρχικὸν κριτήριον τὸν πρότερον ἔντιμον πολιτικὸν (καὶ κοινωνικὸν βεβαίως) βίον, δῆλα δὴ οὐδεμία μέχρι πολὺ μικρὰ ἐπαφὴ μετὰ τῶν Τριχρώμων κατὰ τὸ παρελθὸν, εἶναι τὸ πρῶτον προσὸν διὰ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὸ περισκόπιον. Ἡ πολιτικὴ Μινώταυρε εἶναι πολὺ σοβαρὰ ὑπόθεσις ὤστε νὰ γίνεται ἕρμαιον ἀπιθανοτήτων, ἐπιπολαιοτήτων καὶ, κυρίως, συναισθηματικῶν παρορμήσεων. Σώφρων ἐπιλογὴ προσώπων διὰ τὴν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς σημαίνει ἰσχυρὰ πολιτεία ἀκόμη καὶ μὲ τὸ παρὸν κυνοβουλευτικὸν σύστημα τοῦ ὁποίου ὁ γράφων τυγχάνει δεδηλωμένος ἐχθρός.

Leave a Reply