Τὰ πνευματικὰ δικαιώματα, τὸ σχέδιον ACTA καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις.

Τὰ πνευματικὰ δικαιώματα, τὸ σχέδιον ACTA καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις.

Τ παρακάτω ταινιάκι ν τ μελετήσουμε λοι πάρα πολ καλά! Θ χρειαστον ο πληροφορίες του.

Ατ πο μς τοιμάζουν, μέρος τν ποίων ρχίζουμε πλέον νντιλαμβανόμαστε λο κα περισσότεροι, εναι πολ καλλίτερα δομημένα, πσο δείχνουν ρχικς.

χουν κόμη πολλ προετοιμάσει λλ τ χειρότερα π τργα τους κόμη δν τχουμε κν ποψιαστε

λεγχος, πόλυτος λεγχος εναι στόχος! 

χουν πενδύσει πολλν τν τν μπειρία σ ατ τ κομμάτι κα δν σκοπεύουν νφήσουν τίποτα ν τος ξεφύγπ τν λεγχο. 

Βέβαια, στ βάθος κάτι λλο χνοφέγγει.  λλ γι ν φωτίσ πρέπει μες ν τ δυναμώσουμε. 

Μπορομε  νά τόν σταματήσουμε; Ναί! Μ τν διάδωσι τς πληροφορίας. Ν  μν μς ξαναπιάσουν προετοίμαστους!

Φιλονόη.

(Visited 38 times, 1 visits today)




Leave a Reply