Ποῦ εἶναι τό ΚΥΑΔΑ;

Σιγὰ μὴν βάλουν τοὺς ἀστέγους σὲ αὐτὰ τὰ δωμάτια! Νά τούς τά κάνουν πλατεία; Δέν γίνεται!

Σιγὰ μὴν βάλουν τοὺς ἀστέγους σὲ αὐτὰ τὰ δωμάτια! Νά τούς τά κάνουν πλατεία; Δέν γίνεται!

ΚΥΑΔΑ δ, ΚΥΑΔΑ κε… Χάσαμε τ ΚΥΑΔΑ!!!

Πρ μερικν μερν, λόγ ψύχους, πλάκωσαν ο «νθρωπιστές» του κα μάζεψαν τος στέγους π τς πλατεες τν θηνν. 
Λίγες μέρες ργότερα τος διους στέγους τος πετοσαν ξω π τ ΡΟΥΦ διότι νέβηκαν ο θερμοκρασίες κα δν πρεπε ν καλομαθαίνουν!
στεγοι εναι ατοί! χι στενς κορσς το Μπουταμίνη!

π πρ χθς τ βράδυ νέο κύμα ψύχους πλήττει τν λλάδα. 
κούσατε κάπου νά κυκλοφορ τό ΚΥΑΔΑ; 
Εδατε κάποιαν νακοίνωσί του;
Διαβάσατε ποθενά γιά κάποιαν κκλησι;

φαντο  τ ΚΥΑΔΑ!!! Πουθεν τ ΚΥΑΔΑ!!

Τί συμβαίνει; 
Πάψαμε νά χουμε στέγους;
Γέμισε τό ΡΟΥΦ καί δέν χωρον;
 μήπως τά κονδύλια τελείωσαν καί δέν τούς χρειάζονται πλέον ο Μπουταμίνηδες;

Ἐὰν σες κούσετε κάπου γι τ ΚΥΑΔΑ, σς παρακαλνημερστε κα τος στέγους. 
Χρειάζονται παραιτήτως μίαν στέγη ατς τς κρύες ρες!

Φιλονόη  

φωτογραφία π τν σελίδα το ΚΥΑΔΑ

Ἐπείγουσα ἀνακοίνωσις!

Ὁ ὑποκριτὴς Καμίνης!

Μόλις μᾶς τελείωσε κι ὁ «ἀνθρωπισμὸς» τοῦ Καμίνη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply