Ἕνας χορευταρὰς Λιάνης ποὺ …τιμᾶ τοὺς «σκλαβωμένους» σκοπιανούς!

Ἕνας χορευταρὰς Λιάνης ποὺ ...τιμᾶ τοὺς «σκλαβωμένους» σκοπιανούς!
Α
τ δν σχολιάζεται!
Κατατίθεται μόνον ς πόδειξις γι τ ποιν τς ντιλήψεως το κάθε Λιάνη!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply