Πέταξαν τόν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀπό τόν Παπάγο-Χολαργό!

Πέταξαν τόν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀπό τόν Παπάγο-Χολαργό!Ἡ πρωτοβουλία 250 κατοίκων τοῦ Δήμου Παπάγου-Χολαργοῦ νά ἀνεγερθῇ τό ὑπό κατάσκευήν ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου σέ πλατεῖα τῆς πόλεως, ζητῶντας παράλληλα τήν μετονομασία τῆς ὁδοῦ «17 Νοεμβρίου» πού θά φιλοξενήσῃ τό γλυπτό, σέ «Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», τορπιλόστηκε ἀπό ἀπό φανατικούς ἀριστεριστές, οἱ ὁποῖοι μέ ἀπειλές, ἀκόμη καί σέ βάρος τοῦ δημάρχου, ἀνάγκασαν τήν ἀπόσυρσι τῆς προτάσεως.

Νά ὑπογραμμιστῇ ὅτι σέ ὁλόκληρη τήν Ἀττική δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἄγαλμα ἀφιερωμένο στόν Μέγα Ἀλέξανδρο! Ἡ πρωτοβουλία 250 κατοίκων οἱ ὁποῖοι ἐνυπογράφως αἰτήθηκαν τήν συζήτησι τῆς προτάσεως τους ἀπό τό δημοτικό συμβούλιο τοῦ δήμου Παπάγου-Χολαργοῦ, εὑρέθησαν ἀντιμέτωποι μέ ἐνορχηστρωμένη σφοδρή ἀντίδρασι ἀριστεριστικῶν φασιστικῶν στοιχείων, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ συγκεντρώθηκαν σέ cafe τῆς περιοχῆς, ἐξέδωσαν ἀπειλητικά μηνύματα, πού ἐστρέφοντο εὐθέως κατά τῆς δημοκρατίας καί τῶν θεσμῶν της. Ἀνάμεσα στά ὅσα ἀπειλητικά ἐκτόξευσαν, ἦταν «Κανένας δήμαρχος, κανένας ἄρχοντας δέν θά ὁρίσῃ τήν άλλαγή ὀνόματος τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ εἰσόδου στόν Χολαργό…ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ.»

Λίγες ἡμέρες πρίν, γνωστός ἰστότοπος πού κινεῖται ἐπίσης σέ «ἀριστερίστικο» χῶρο, ἀναρτοῦσε ἀπειλητικοῦ περιεχομένου μηνύματα ὅπως τό ἀκόλουθο: «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ! Η 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ…ΣΑΝ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ»

Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀπαράδεκτη ἐξέλιξι , ὁ δωροδότης τοῦ ἀγάλματος Μπάμπης Στάϊκος, ἀπέσυρε τήν χορηγία τοῦ γλυπτοῦ, ἐκφράζοντας τήν ἀπογοήτευσί του, διότι ποτέ δέν φανταζόταν ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος θά δίχαζε ἀντί νά ἐνώνῃ τούς πολίτες!

Ὁ….ἐξωβελισμός τοῦ γλυπτοῦ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπό τίς πόλεις Παπάγου-Χολαργοῦ, ἔρχεται σέ μία δύσκολη γιά τήν χώρα συγκυρία, τήν ὥρα, δηλαδή, πού βάλλεται ἀπό ἐντόπιους καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς. Ὅταν μάλιστα οἱ Σκοπιανοί αὐτοαποκαλοῦνται «Μακεδόνες», κλέβοντας τήν ἱστορία μας καί τά ἱερά σύμβολα τῆς Μακεδονίας, ὅταν οἱ γείτονες ἔχουν τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου σέ κεντρική πλατεία τῶν Σκοπίων, ἔχοντας ταυτόχρονα δώσει τό ὄνομα τοῦ Μακεδόνα στρατηλάτη στό ἀεροδρόμιό τους, οἱ βίαιες ἀντιδράσεις ὁρισμένων φανατισμένων σέ βάρος τῆς τοποθετήσεως τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου σέ κεντρικό σημεῖο τῆς πόλεως τοῦ Χολαργοῦ, δείχνει τό ἐπίπεδο καταπτώσεως στό ὁποῖο ἔχει ὁδηγηθεῖ ἡ ἑλληνική κοινωνία.

 φωτογραφία

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply