Οἱ δυστυχισμένοι καὶ οἱ εὐτυχισμένοι!

Ἄνθρωποι κι αὐτοί!!! Γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα!
Εὐτυχία: ἡ καλὴ τύχη!
Δυστυχία: ἡ κακὴ τύχη!
Τύχη, τυγχάνω….
Τύχη: συμβάν, περιστατικόν, θεόθεν ἀγαθόν, σύμπτωσις ἀπροόπτων γεγονότων, περίστασις, κατάστασις, μοῖρα, ῥιζικό, εἱμαρμενη, ἀβἐβαια ἔκβασις. 
συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply