Ὑπάρχουν καί ἄλλες λύσεις. Ἤ μήπως, ὑπῆρχαν;

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Τό σίγουρο εἶναι ὅτι λογαριάζουν χωρίς τόν ξενοδόχο (λαό). Ὅτι κι ἄν ὑπογράψουν δέν θά τό ἀναγνωρίσουμε. Ἔρχεται ἡ δική μας ἡ σειρά, λίαν συντόμως…..

Μινώταυρος

(Visited 8 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπάρχουν καί ἄλλες λύσεις. Ἤ μήπως, ὑπῆρχαν;

  1. Δεύτερος καὶ καταϊδρωμένος ὁ κύριος αὐτὸς, Μινώταυρε, διότι τὰ ἴδια τὰ ἔχει εἴπει πολὺ πρὸ αὐτοῦ καὶ κατ’ἐπανάληψιν μάλιστα κάποιος ἄλλος. Ποῖος; ἀνακάλυψέ τον. Εὔκολον εἶναι. Πέραν αὐτοῦ μία φρᾶσις τοῦ ὁμιλιτοῦ θέτει τὴν ἀξιοπιστίαν του ὑπὸ ἀμφισβήτησιν καὶ αὐτὴ εἶναι “τὰ ὑποβρύχια ποὺ γέρνουν”. Καὶ τοῦτο διότι δὲν πρόκειται περὶ ὑποβρυχίων ἀλλὰ περὶ ὑποβρυχίου, τοῦ Παπανικολῆ, τὸ ὁποῖον ὅμως οὔτε γέρνει καὶ ἀξιόπισυον εἶναι καὶ ἀξιόπλοον. Καὶ ἐπειδὴ βαρυέμαι νὰ ἐπαναλαμβάνω πόθεν καὶ διατὶ τὸ μύθευμα ὅτι γέρνει, ἀνάτρεξε εἰς παλαιότερον σχόλιόν μου.
    Τέλος πάντων, ἀνοικτὰς θύρας παρεβίασε καὶ αὐτός.

    • Ἐκεῖ εἶναι τό πρόβλημα; Στό ἄν εἶναι ἕνα ἤ πολλά τά ὑποβρύχια πού γέρνουν; Μέ τέτοιους ὑπηκόους σάν κι ἐσένα, καλά μᾶς κάνουν; Ὅοοοοοοοταν βάλετε μυαλό, τά ξαναλέμε…..

Leave a Reply