Ῥέππας-Τρέμη! Τὸ ἀπόλυτον δούλεμα!

Δὲν σᾶς ζητῶ νὰ κατανοήσετε!
Νὰ γελάσετε σᾶς ζητῶ!
Οὔτε τὰ χάλια τους δὲν ἀντιλαμβάνονται!

Ὁ Ῥέππας λέει ξεκάθαρα στὴν Τρέμη πὼς δὲν κάνει καλὰ τὴν δουλειά της!
Καὶ ἡ Τρέμη  λέει στὸν Ῥέππα νὰ θυμηθῇ καλλίτερα!!

 συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply