Ὁ τσόγλανος ποὺ μᾶς καταστρέφει τὴν ζωή!

Ὁ κάθε τσόγλανος!
Ἔρχεται τὸ τομάρι καὶ μπαίνει ἀπὸ κάθε πλευρά, ἀφύλακτη καὶ μή, καὶ μᾶς κάνει τὴν ζωὴ κόλασι!
Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ σεβαστῇ τίποτα….
Νὰ ἐκτιμήσῃ τίποτα…
Νὰ σταματήσῃ ἐμπρὸς στὸ ὁ,τιδήποτε!
Ὁ κάθε τσόγλανος! Τὸ κάθε ἀπαίδευτο κατακάθι ποὺ ὑπάρχει μόνον ὡς ὄν ποὺ κοπρίζει τὸν πλανήτη!

συνέχεια

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply