Χαράτσι.

Προς το  Δήμο  Αθηναίων                                                  

Αρμόδια Υπηρεσία Κοινοποίηση Δ.Ε.Η.                                                   

Θέμα = Έκτακτη εισφορά ακινήτων

Αθήνα 2/2/12

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Κύριοι,

 

Σήμερα έλαβα το λογαριασμό της Δ.Ε.Η. όπου με ειδοποιεί ότι θα διακόψει την ηλεκτροδότηση του

συνέχεια

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply