Οἱ φοιτητές μας ἔλυσαν ὅλα τους τὰ προβλήματα! Καιρὸς νὰ πιοῦν ΦΡΑΠΕ!!!

Οἱ φοιτητές μας ἔλυσαν ὅλα τους τὰ προβλήματα! Καιρὸς νὰ πιοῦν ΦΡΑΠΕ!!!1

 

χουμε ξεφύγει τελείως! 
Μάλλιστα, χουμε ξεφύγει τόσο πολύ, πού ναρωτιέμαι συχν πυκν γι τν σχέσι μας μ τν πραγματικότητα!
Κάποιοι (ποιοί ρα γέ;) πεφάσισαν ν προσφέρουν βοήθεια στος λληνες φοιτητς τοξωτερικο
ντ λοιπν ν συγκεντρώσουν χρήματα τρόφιμα οχα βιβλία γραφικλη κάτι χρηστικ τέλος πάντων, πεφάσισαν ν προσφέρουν καφέ!

Πρωτοστατε βέβαια «μεγάλη» ατταιρεία ποχει λώσει κάθε  γχώρια (δική μας καλλων) πιχείρησι πεξεργασίας καφέ.  λλως τε, εναι ρκετο ατο πο γνωρίζουν τ εδος τς ταιρείας,τ μέσα πο χρησιμοποιε κα φυσικ τρόπος μ τν ποον …..ξαφανίζει κάθε μορφς νταγωνισμο!

Τώρα λοιπν ο κυριοότεροι χρστες μεταλλαγμένων, ρχονται ν μς «λεήσουν» πως ατο γνωρίζουν καλλίτερα! 
Οτε νας λλην τοξωτερικο ν μν ξεφύγπ τπλα τους!

Καλ ν πάθουμε! 
Τέτοιοι πο εμαστε, τέτοια μς κάνουν!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εμαστε προσκυνημένοι; Μπᾶᾶᾶ… Δν φαντάζομαι… Μόνον να μεγάααααλο τμμα μας…

Οἱ φοιτητές μας ἔλυσαν ὅλα τους τὰ προβλήματα! Καιρὸς νὰ πιοῦν ΦΡΑΠΕ!!!2

 

Σχετικ γι τ εδος τς ταιρείας:

     Καφς φραπέ!

     βραϊκή σχύς!

     Τμπόριον το νερο κα ο κερδοσκόποι.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply