Τό πλῆρες κείμενο τοῦ μνημονίου

Προσχέδιο ὑπό διαπραγμάτευσιν

Πᾶνε κι ἔρχονται. Μιλοῦν, συμφωνοῦν, μᾶς ἐμπαίζουν, παίζουν θέατρο, λέγουν ψέμματα μέχρι νά συμφωνήσουν γιά τό ἐπαίσχυντο κείμενο πού κρατοῦν σάν ἑπτασφράγιστο μυστικό ἀλλά διέρρευσε….. Δεῖτε:

Τό προσχέδιο τοῦ μνημονίου. Τό πιθανότερο, τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά νά μήν ἐξαιρεθῇ!

Μνημόνιο 2

Εὐρυνόμη

πηγή

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply