Αὐτοί συμφώνησαν νά παραδώσουν τήν πατρίδα. Ἐμεῖς;

 

Αὐτοί συμφώνησαν νά παραδώσουν τήν πατρίδα.Ἐμεῖς;
Τούς εἴδατε; Σᾶς ἄρεσε ἡ παράστασις; Ὑποψηφιότητα γιά Ὄσκαρ ἀξίζουν. Σᾶς ἄρεσε τό θέατρο τῶν γελοίων ὑποκειμένων, ἀρχηγῶν τῶν τριῶν ἀπο-κομμάτων πού στηρίζουν τήν δοτή «κυβέρνησι» Παπαδημίου;

«Τά βρήκαμε σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τίς ἐπικουρικές», μᾶς εἶπαν.

Ἐξακολουθοῦν νά μᾶς ἐμπαίζουν, χυδαῖα. Μόνον ἀηδία προκαλοῦν. Τίποτα ἄλλο.

Δέν τούς πείραξε ἡ ἐκχώρησις τοῦ ἐθνικοῦ μας κράτους καί ἡ ἀνάληψις τοῦ ἐλέγχου τῆς χώρας ἀπό τά διεθνῆ ἑρπετά.

Δέν τούς πείραξε ἡ ὑπαγωγή τῆς νέας δενειακῆς συμβάσεως στό ἀγγλικό δίκαιο.

Δέν τούς πείραξε ἡ ἁρπαγή τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας……

Δέν τούς πείραξε ἡ νέα μείωσις τῶν δαπανῶν γιά τήν ἄμυνα κατά 352 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Δέν τούς πείραξε ὁ μισθός τῶν 400 εὐρώ.

Τούς πείραξαν τά 300 ἑκατομμύρια εὐρώ τῶν ἐπικουρικῶν!!!!

Ε, νά μήν ποῦμε κι ἕνα ὄχι ἔτσι γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων;

Στημένο τό παιχνίδι καί τό θεατράκι τῆς συμφορᾶς ἀπό τά ἐθνικά μας κνώδαλα.

Ἐμετικοί, τιποτένιοι, προδότες, δοσίλογοι. 

Ἡ ὥρα πού θά πληρώσετε πλησιάζει, ἀνθρωπόμορφα ἑρπετά. Κρυφτεῖτε γιατί δέν θά μπορεῖτε νά κυκλοφορεῖτε, πλέον ἐλεύθεροι.

Υ.Γ. Προφαβῶς καί οἱ βο(υ)λευτές τῶν τριῶν ἀπο-κομμάτων θά ψηφίσουν τό ἔγγραφο τῆς παραδόσεως τῆς χώρας στούς ξένους νταβατζῆδες. Αὐτοί εἶναι πιό πουλημένοι ἀπό τούς ἀρχηγούς των. 

Ὅτι γίνει – ἄν γίνῃ – ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς θά τό πράξουμε ΜΟΝΟΙ μας. 

Μινώταυρος

(Visited 20 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Αὐτοί συμφώνησαν νά παραδώσουν τήν πατρίδα. Ἐμεῖς;

 1. Ὅλα αὐτὰ εἶναι σωστὰ Μινώταυρε καὶ τὰ προσυπογράφω ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν προδοτῶν. Εἶναι δύο ἀντὶ τριῶν διότι ὅπως εἶχε ἐξ ἄλλου δηλώσει ὁ Καρατζαφέρης εἰς οὐδὲν συνεφώνησε καὶ οὐδὲν προσυπέγραψε, τὸ δὲ σημερινὸν κλείσιμον τῆς «συμφωνίας» ἔγινε ἐρήμην του παρὰ τὰ ἀντιθέτως συμπεφωνηθέντα. Συνεπὴς λοιπὸν μὲ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν πολιτικήν του παραιτεῖται τῆς κυβερνήσεως καὶ αὔριον ἀποσύρει τοὺς ὑπουργούς του, ἐκτὸς καὶ ἄν τὴν τελευταῖαν στιγμὴν ἔλθουν τὰ ἐπάνω κάτω πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν πιστεύω καὶ οὔτε ἐλπίζω.
  Καὶ κάτι ἄλλο. Πρὸ πολλῶν ἐτῶν ὁ Ἀλαὶν ντε Μπενουὰ εἶχε γράψει μίαν ἐνδιαφέρουσαν κοινωνιολογικὴν μελέτην ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ κυριωτέρου ἐχθροῦ». Σοῦ συνιστῶ ὅποτε ἔχεις τὴν εὐκαιρίαν νὰ τοῦ ρίξῃς μίαν ματιάν.

  • Αὐτό εἶναι εἴδησις, Νικόλαε. Ἡ παραίτησις, δηλαδή, τοῦ Καρατζαφέρη. Θά μάθουμε αὔριο. Ἄν παραιτηθῇ, ἄν, τό κάνει γιατί τά ποσοστά του ἔχουν πέσει σέ τέτοιο σημεῖο πού κινδυνεύει νά μή ξαναμπῇ στήν βο(υ)λή. Τή νέα δανειακή σύμβασι, ὅμως, θά τήν ψηφίσουν.
   Ἐπίσης, πιστεύω ὅτι θά ἔχουμε πολύ σύντομα ἐκλογές. Οἱ ὁποῖες δέν μᾶς χρειάζονται πλέον. Κάτι ἄλλο χρειάζεται σήμερα ὁ τόπος. Νά ξεκουμπιστοῦν ὅλοι αὐτοί πού εἶναι μέσα καί ἔξω ἀπό τό «κυνοβούλιο». Νά καθαρίσῃ ἡ χώρα καί τότε ὅλα θά γίνουν ὅπως πρέπει. Ἀρκετά κατάστρεψαν τόν τόπο.

   • Δεκάρα τσακιστὴ δὲν δίδει ὁ Καρατζαφέρης καὶ οἱ συνεργᾶται του (ὅσοι τοὐλάχιστον ἐγὼ γνωρίζω ἤγουν Βορίδης, Βελόπουλος, Γεωργιάδης, Πλεύρης καὶ Πολατίδης) διὰ τὰ ποσοστά των. Τὴν δὲ δανειακὴν σύμβασιν δὲν θὰ τὴν ψηφίσουν. Ἔθεσαν ὅρους, δὲν ἐτηρήθησαν καὶ δρόμο!
    Καὶ κάτι ἄλλο: Ἐνθυμεῖσαι τὶ ἔγραψε πρὸ ἠμερῶν ὁ Βαρουφάκης περὶ ναυαγίου τοῦ PSI; Κάπου πρὸς τὰ ἐκεῖ βαίνει τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ σταματῶ ἐδῶ.

    Συμφωνῶ καὶ ἐγὼ μὲ τὰς ἀπόψεις σου καὶ ὑπερθεματίζω. Μόνοι τους ὅμως δὲν ξεκουμπίζονται, ἄρα πρἐπει νὰ τοὺς ξεκουμπήσουμε. Ἀλλὰ πῶς; Χρόνια μὲ ἀπαίδευε αὐτὴ ἡ σκέψιςκαὶ ἀκόμη ἀπάντησιν δὲν ἔχω. Ἦλθαν καὶ αὐτοὶ οἱ συνταγματάρχαι ἀλλὰ ἀπεδείχθησαν γιαλαντζὶ δικτάτορες βρὲ παιδί μου μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φᾶνε τὸ κεφάλι τους καὶ νὰ φορτωθοῦμε πάλι τοὺς ἀχρήστους ἔτι δρυμητέρους. Κατέληξα λοιπὸν ὅτι καλὸν εἶναι νὰ ἀκολουθηθῆ ἡ συνατγὴ Χίτλερ, δῆλα δή παιχνίδι εἰς τὸ γήπεδον τοῦ ἀντιπάλου ἐφ’ ὅσον δὲν διαθέτεις τὸ ἰδικόν σου, καὶ μὲ τοὺς κανόνας αὐτοῦ μέχρι νὰ τοῦ βάλης χέρι, ὁπότε… Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τελικῶς ὑπῆρξε μέγα κορόϊδον καὶ ἄθελά του ὄργανον τοῦ δαιμονίου Ροῦσβελτ!.
    Ἐσὺ ἔχεις καμμίαν ἄλλην λῦσιν ὡς πρὸς ποῖα ὁδὸς δὲον νὰ ἀκολουθηθῆ;
    Καὶ κάτι ἄλλο. Τὰ αὐτὰς ἀπόψεις ἔχουν καὶ κάποιοι ἄλλοι, ὀνόματα δὲν λέγω… ἀλλὰ τὰ εὐκόλως ἐννοούμενα…. κλπ.!…

   • Νικόλαε, ξύπνα!
    Ὁ Καρατζαπαίρνης, ἀντὶ νὰ παραιτηθῇ γενικῶς, μαζὺ μὲ ὅλο του τὸ ἐπιτελεῖον, ἔχει ξεκινήσει μίαν προσπάθεια καταστρατηγήσεως τῆς λογικῆς ΣΑΣ!! (Εὐτυχῶς, ἐμεῖς ἀκόμη τὴν ἔχουμε καὶ βλέπουμε! Δὲν μᾶς θόλωσε τὸ βλέμμα ὁ κωλοτούμπας!)
    Στὴν ἀρχὴ στήριζε μνημόνιον, μετὰ δὲν ἤξερε καὶ εὐθύνη δὲν ἔφερε, μετὰ στήριξε Παπαδήμ(ι)ο, μετὰ δὲν στήριξε… Πλάκα μᾶς κάνει ἢ νομίζει πώς τρῶμε κουτόχορτο;
    Ἐσὺ μπορεῖς νὰ βλέπῃς ὅ,τι θέλεις στὸν Καρατζαπαίρνη. Ἐγὼ βλέπω τὸν Καρατζα-ΠΑΙΡΝΕΙ τὰ πάντα καὶ φεύγει!

   • Ἐγὼ πάντως ἔχω διάφορην ἄποψιν. Καὶ φυσικὰ αὐτὴ ἠ ἄποψις δὲν ἔχει νὰ κάνῃ οὔτε μὲ συνταγματᾶρχες, οὔτε μὲ «λαϊκὲς» ἐπαναστάσεις, οὔτε μὲ ΛΑΟπρόβλητες δημοκρατίες. Εἶναι ἄλλη θεώρησις κι ἀναμένω τὶς συνθῆκες… Ἔρχονται!

Leave a Reply