Ἄρχισαν νά τρέμουν;

Μᾶλλον! 

Ἐὰν κι ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΕΛΑΣ καταθέτει τὶς ἀνησυχίες του, τότε τὰ πράγματα εἶναι σοβαρότερα ἀπὸ ὅσο φαίνονται γιὰ αὐτούς.
(Ἐκτὸς ἐὰν εἶναι προπαγάνδα ποὺ κρύβει νέα μέτρα καὶ τρόπους καταστολῆς!!!)

Πάντως, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξελίξεων, νομίζω πὼς θὰ ἔχῃ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἕνα τέτοιο γεγονός… 
Κάποιοι σίγουρα θὰ χάσουν καὶ τὸν ὗπνο τους καὶ πολλὰ ἄλλα!

συνέχεια

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply